Procesul de lucru al întocmirii, traducerii unei fișe cu date de securitate

Baza de cunoștințe referitor la fişa cu date de securitate – Procesul de lucru al întocmirii, traducerii unei fișe cu date de securitate

 

Prima etapă

Traducere – definirea elementelor de formă şi de conținut

Întocmirea conținutului și formatului fișei cu date de securitate în conformitate cu legislația UE și națională aplicabilă.

În această etapă – dacă este necesar – traducem textul. Traducerea în majoritatea cazurilor nu este doar o traducere literală, ci o traducere în context. În majoritatea cazurilor există deja o terminologie specifică în limba țintă pentru fiecare propoziție sau frază specifică care trebuie aplicată pentru interpretarea corectă al conținutul fișei cu date de securitate de către cititorul.

O atenție deosebită trebuie acordată traducerii părților standardizate ale textului. În anumite părți ale fișei cu date de securitate există texte cu formulare fixă care sunt incluse în regulamente specifice. În conformitate cu regulamentele de siguranță chimică, aceste fraze speciale pot fi utilizate numai în forma prevăzută de legislația relevantă. Cel mai frecvent exemplu este formularea frazelor de pericol H și frazelor de precauţie P sau a frazelor aplicabile ca elemente de etichetare.  Bineînţeles, există și alte texte speciale într-o fișă cu date de securitate.

Din motivele menționate mai sus, procesul de traducere presupune un anumit nivel de cunoaștere a legislației privind securitatea chimică și o rutină în traducerea fișelor cu date de securitate.

În faza de traducere SDS – în cazul amestecurilor – componentele sunt, de asemenea, verificate.  Cu ajutorul listelor de substanțe periculoase predefinite, colegii noștri verifică dacă numele ingredientelor sunt corecte, dacă numerele CAS și UE corespunzătoare sunt corecte și dacă elementele de clasificare indicate (simboluri de pericol și frazele H) sunt adecvate.

O atenție deosebită trebuie acordată deasemenea de valorile limite de expunere profesionale corecte. Trebuie verificată – pe baza legislației corespunzătoare – dacă există o valoare limită de expunere pentru componentele enumerate în fișa cu date de securitate și dacă este necesar, aceasta trebuie să fie indicată în secțiunea corespunzătoară al fișei cu date de securitate.

 

A doua etapă

Clasificarea, revizuirea profesională

În primul rând, expertul nostru revizuiește fișa cu date de securitate tradusă și verifică dacă datele sau tipografia în documentul tradus sunt corecte.  Pe parcursul traducerii fișei cu date de securitate, controalele multiple sunt esențiale.

După acesta, expertul nostru verifică clasificarea substanței / amestecului pe baza datelor existente și, dacă este necesar, face modificări, indică simbolul (simbolurile) de pericol necesar, înlocuiește sau adaugă frazele H și P necesare. În multe cazuri, elementele de etichetare specifice lipsesc din fișele cu date de securitate, astfel trebuie acordată o atenție deosebită și acestui factor.

 

A treia etapă

Controlul profesional final

Întocmirea unei fișe cu date de securitate corecte, care nu conține incompatibilități.

În opinia noastră, această etapă este foarte important, deoarece pe baza experiențelor există mai multe probleme care sunt cauzate de contradicțiile din fișa cu date de securitate (de exemplu: datele toxicologice din secțiunea 11 nu trebuie să fie în contradicție cu clasificarea a substanței / amestecului etc.).

Livrăm fișele cu date de securitate finalizate în format pdf pentru clienții noștri.

Garantăm calitatea profesională, respectarea regulamentelor și acceptarea de către autorităţi a fișelor noastre cu date de securitate numai dacă este utilizată sau tipărită integral.

 

După livrarea fișei cu date de securitate…

Serviciul nostru de întocmire a fișelor cu date de securitate nu se încheie cu livrare FDS.

Ajutăm Clienții noștri în interpretarea și utilizarea fișei cu date de securitate sau în definirea celorlalte obligaţii necesare cu privire la fișele cu date de securitate în general.

 

Garanții profesionale privind procesul de întocmire şi de traducere a fişei cu date de securitate

În cazul unui control al autorității, în cazul în care inspectorul ridică o obiecție cu privire la oricare parte al fișei cu date de securitate, expertul nostru va contacta reprezentantul autorității și va clarifica toate întrebările care apar.

În cazul în care se stabilește că pe parcursul întocmirii fișei cu date de securitate o eroare administrativă sau o greșeală profesională a fost făcut, corectăm fișa cu date de securitate gratuit.

 

Garanție financiară

Dacă oricare dintre Clienții noștri sau alți parteneri ai Clienților noștri au suferit un prejudiciu material (de ex. amenzile autorităţilor, reetichetare etc.) din cauza utilizării unei fișe cu date de securitate întocmită incorect de către compania noastră, Clientul nostru va fi despăgubit.

 

Serviciile oferite

 

Informaţii utile