Întocmirea unui proiect de etichetă CLP pentru substanţe şi amestecuri

MSDS-Europe – întocmirea proiectului de etichetă

 

În cazul amestecurilor introduse pe piață după 1 iunie 2015, etichetarea trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul 1272/2008/ CE (CLP), ținând seama de alte cerințe speciale pentru produse.

 

Furnizorul produsului are obligația de etichetare

  • dacă această substanţă este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu Regulamentul CLP
  • dacă este un articol exploziv
  • dacă este un amestec nepericulos care conține una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase peste concentrațiile menționate în partea 2 a anexei II al reg. CLP

În cazul obligației de etichetare, elaborăm proiectul etichetei pentru produse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

 

Conţinutul serviciului de întocmire a proiectului de etichetă

Determinarea elementelor de etichetare ale produsului în conformitate cu securitatea chimică și reglementările relevante și pe baza fișei cu date de securitate furnizate de client.

 

Documente și date necesare pentru întocmirea proiectului de etichetă

Definirea elementelor etichetei pe baza fișelor cu date de securitate, ținând seama de legislațiile relevante.

Putem oferi de asemenea, asistență clienților noștri în revizuirea sau crearea fișei cu date de securitate, care este esențială pentru pregătirea proiectului de etichetă.

 

Traducerea proiectului de etichetă

Traducerea etichetelor produselor cosmetice în următoarele limbi:

Engleză, bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, olandeză, croată, poloneză, letonă, lituaniană, maghiară, germană, italiană, portugheză, română, spaniolă, suedeză, slovenă, slovenă.

 

Asigurarea calității în procesul întocmirii proiectului de etichetă

La elaborarea proiectului de etichetă, specialiștii noștri verifică, de asemenea, fișa cu date de securitate folosită ca bază pentru întocmirea etichetelor, acordând o atenție deosebită clasificării pericolelor și frazelor H și P.

Controlarea corespunzătoare a documentelor sursă și a datelor primite asigură corectitudinea proiectelor de etichete furnizate în cadrul serviciului nostru.

 

Serviciu ușor de utilizat

Răspundem la cererile de cotaţie trimise prin e-mail sau prin formularul online în 24 de ore.
Ca atașament la oferta noastră, vă trimitem formularul nostru de comandă pentru a simplifica procesul de comandă.

Dacă aveți deja o fișă cu date de securitate care respectă reglementările actuale, vă rugăm să ne trimiteți și fișa cu date de securitate împreună cu formularul de comandă completat.

Atunci când utilizați unul dintre serviciile noastre de creare a fișelor cu date de securitate, puteți solicita, de asemenea, un proiect de etichetă ca serviciu suplimentar.
În acest caz, administrarea este mult mai rapidă, deoarece nu trebuie să retrimiteți fișa cu date de securitate originală și ca un serviciu complex, vă vom furniza proiectul etichetei cu fișa cu date de securitate.

 

Garanție

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă privind proiectele de etichetă redactate de firma noastră. Garanția noastră financiară include rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte. Serviciul nostru pentru clienți examinează cererile în decurs de 24 de ore.

 

Asistență profesională după utilizarea serviciilor noastre

După utilizarea serviciului, experții noștri pentru servicii de asistență pentru clienți vă vor ajuta în interpretarea și în utilizarea proiectelor de etichetă întocmite și vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră cu privire la sarcinile legate de securitatea chimică.

 

Servicii legate de întocmirea proiectului de etichetă

 

Material profesional interesant și util referitor la serviciul de întocmire a proiectului de etichetă