Program wsparcia klienta MSDS‑Europe

ponieważ bezpieczeństwo chemiczne jest zbudowane na zaufaniu…

MSDS-Europe — Program wsparcia klienta MSDS-Europe

 

Cel naszego programu wsparcia klienta

Wierzymy, że wysoką jakość usług w zakresie bezpieczeństwa chemicznego można osiągnąć tylko poprzez bliski kontakt i dobrą komunikację. Dzięki naszemu nastawieniu na klienta, które od zawsze definiuje kulturę korporacyjną MSDS-Europe, stworzyliśmy program wsparcia klienta. U podstaw programu leży zapewnienie wszystkim klientom możliwości korzystania z długoterminowych korzyści, które oferujemy. Wsparcie ze strony usługodawcy nie kończy się wraz z realizacją zamówienia.

 

Status kluczowego klienta

Dzięki przydzieleniu dedykowanej osoby do kontaktu nasza przyszła współpraca staje się bardziej efektywna, a jakość wsparcia udzielanego w zakresie bezpieczeństwa chemicznego jest wyższa.

 

Korzyści zapewniane przez dedykowaną osobę do kontaktu

  • Dedykowana osoba do kontaktu udziela odpowiedzi na pytania o charakterze zawodowym
  • Cały proces zamówienia jest realizowany przez jedną osobę, która w każdym momencie realizacji zna jego aktualny status
  • Osoba do kontaktu może udzielić spersonalizowanych porad
  • Realizacja zamówień jest dostosowana do wymagań klienta
  • Pomoc w zakresie załatwienia formalności nawet podczas przygotowywania zamówienia (np. porównanie dotychczasowych kart charakterystyki i projektów etykiet z portfolio produktów)

 

Płatność odroczona

  • Zamiast faktury pro-forma wystarczy dokonać płatności po realizacji zamówienia
  • Dedykowany termin płatności

 

Ceny gwarantowane

  • Na życzenie ceny oferowane naszym kluczowym klientom w ogólnej umowie ramowej są gwarantowane. Dzięki temu ceny i rabaty ilościowe pozostają niezmienne przez cały rok.

 

Przyspieszony proces składania zamówień

  • Zamiast wypełniać zwykły formularz zamówienia, wystarczy jedynie podać istotne i ważne z biznesowego punktu widzenia dane dotyczące produktów, które są bezwzględnie konieczne do realizacji danego zamówienia

 

Warunki posiadania statusu klienta kluczowego

Niezależnie od wartości przy drugim zamówieniu wyznaczamy dedykowaną osobę do kontaktu. Dedykowana osoba do kontaktu skontaktuje się z klientem i w przyszłości klient będzie mógł z nią załatwiać swoje sprawy związane z bezpieczeństwem chemicznym.

 

Rabaty ilościowe w przypadku planów długoterminowych

Długoterminowa współpraca w zakresie bezpieczeństwa chemicznego…

W zakresie opracowania lub tłumaczenia kart charakterystyki oferujemy nasze rabaty ilościowe nie tylko w przypadku jednorazowego zamówienia, ale po zawarciu umowy, również dla kart charakterystyki zamawianych w miesięcznych lub kwartalnych przedziałach czasowych

Pozostałe informacje