Címke: základna vědomostí pro bezpečnostní listy

Specifikace ohledně UFI kódu a označování nebezpečných směsí

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Specifikace ohledně UFI kódu a označování nebezpečných směsí Jednoznačný identifikátor složení (UFI) je 16-znakový kód, který se bude uvádět na štítcích nebezpečných směsí. UFI kód umožňuje toxikologickým centrům poskytovat v případě mimořádné události informace o nebezpečných směsích. Pokyny ohledně UFI kódu budou uváděny postupně (v…

Standardní věty o nebezpečnosti H

Kompletní seznam vět o nebezpečnosti (standardních vět o nebezpečnosti H) v souladu s předpisem CLP.

Symbolů nebezpečnosti

Soubor symbolů nebezpečí DPD (neplatí od 1. června 2017).

Výstražné symbol nebezpečnosti

Užitečný základní materiál pro praktickou realizaci povinnosti značení na základě předpisu CLP.

Věty R a věty S

Kompletní seznam věty R a S.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Kompletní seznam preventivních vět v souladu s předpisem CLP.

Software na vytváření bezpečnostních listů

Náš článek o výhodách a nevýhodách softwaru na vytváření bezpečnostních listů.

Pracovní postup vytvoření a překladu bezpečnostního listu

Popis pracovního postupu, který naše společnost používá na překlad bezpečnostních listů.

Užitečné základní materiály a příručky pro bezpečnostní listy

Souhrn užitečných základních materiálů a příruček pro výklad a přípravu bezpečnostních listů.