Címke: fișa cu date de securitate bază de cunoștințe

Eticheta CLP, etichetare în practică

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Eticheta CLP, etichetare în practică   Produsele supuse securității chimice trebuie etichetate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).   Obligația de etichetare Dacă această substanţă sau amestecul în sine este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu Regulamentul CLP…

Elementele de cuprins si elementele formale ale fiselor cu date de securitate

  Baza de date a fișelor cu date de securitate – Elementele de cuprins și elementele formale ale fișelor cu date de securitate (UE) 2020/878 O fișă cu date de securitate trebuie să furnizeze informații despre pericole, precum și despre depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de securitate a unei substanțe…

Fraze de pericol

Lista completă al frazelor de pericol (fraze H) conform Regulamentului CLP.

Fraze de precauţie P

Lista completă al frazelor de precauţie (fraze P) conform Regulamentului CLP.

Fraze R şi Fraze S

Lista completă a frazelor R și S.

Procesul de lucru al întocmirii, traducerii unei fișe cu date de securitate

O descriere a fluxului de lucru utilizat de compania noastră pentru traducerea fișei cu date de securitate.

Pictograma de pericol

Materiale de bază utile pentru punerea în practică a obligației de etichetare în temeiul Regulamentului CLP.

Despre software pentru crearea fişelor cu date de securitate

Articolul nostru despre avantajele şi dezavantajele software-lor pentru crearea fişelor cu date de securitate

Simbolurile de pericol

Colecţia simbolurilor de pericol DPD (nu se aplică de la 1 iunie 2017).

Materiale de bază utile și ghiduri pentru fișele cu date de securitate

O colecție de materiale de informare profesionale utile pentru interpretarea şi întocmirea fișelor cu date de securitate.