Naše služby související s oznamováním PCN a generováním UFI

MSDS Europe – služby související s UFI / oznamováním PCN

Naše služby související s oznamováním PCN byly připraveny v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542 a jeho dodatky. Naším cílem je poskytovat nejvyšší úroveň profesionálních služeb těm, kdo jsou povinni provádět oznamování.

 

Naše služby související s oznamováním PCN

V souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542 je oznamování nebezpečných směsí spadajících do oblasti působnosti přílohy VIII nařízení CLP založeno na údajích, které nám byly poskytnuty prostřednictvím portálu PCN (cloudový IUCLID).

Aktualizace podání.

Správa UFI od vygenerování po validaci.

 

Poradenské služby, školení:*

Online školení, 4 hodiny

Teoretické a praktické školení pro zaměstnance, kteří budou schopni podávat oznámení a samostatně zvládat celou „strategii UFI“ společnosti.

Online školení, 2 x 4 hodiny

Získání praktických dovedností pro používání portálu pro oznamování PCN. Vyžadují se odpovídající teoretické znalosti (ustanovení nařízení Komise (EU) 2017/542).

Online školení, 4 hodiny

Služba odborné pomoci:*

 

*: Služby označené hvězdičkou jsou k dispozici pouze v angličtině.

Základní školení na PCN

Přípravné, teoretické školení

4 hodiny + 1 hodina podpory

Toto školení se doporučuje pro ty společnosti, které musí předkládat své produkty v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542 a které považují za nutnost osvojit si příslušné teoretické základy.

Témata základního školení

 • Vysvětlení ustanovení nařízení
 • Asistence pro zajištění správného výkladu a porozumění souvislostem
 • Diskuse o povinnostech
 • Shromažďování potřebných údajů a dokumentů
 • Poskytování podpory pro strategické plánování
 • Doporučení ohledně udržování aktuálnosti oznámení
 • Poskytnutí základního (teoretického) školení o očekávaných úkolech přidělenému kolegovi
 • Rovněž připravíme akční plán a navrhneme řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat v souvislosti s oznámením, na základě informací poskytnutých během konzultace
 • Konzultace a zodpovězení vyvstalých otázek na konci školení

Školení je poskytováno online po předchozím posouzení potřeb. Po školení je bezplatně poskytována služba podpory v rozsahu 1 hodiny.

Školení na portál pro oznamování PCN

Oznamování PCN v praxi, krok za krokem

Získání praktických dovedností pro individuální použití portálu pro oznamování PCN

Toto školení se doporučuje pro společnosti, které vědí, že jejich zaměstnanci již mají požadované teoretické znalosti a jsou schopni správně porozumět předpisu PCN, nemají ale jistotu při používání portálu pro oznamování v praxi.

4 hodiny + 2 hodiny podpory

Témata školení

 • Vysvětlení funkcí cloudového portálu agentury ECHA pro oznamování PCN
 • Kroky přípravy dokumentace k PCN
 • Předložení dokumentace k PCN
 • Vysvětlení testovacího prostředí portálu agentury ECHA pro předkládání
 • Příprava testovacích oznámení, společně s odborníkem a poté nezávisle samotnými účastníky
 • Vyhodnocení testovacích oznámení, zodpovězení otázek
 • Poskytnutí připomínek

Školení je poskytováno online po předchozím posouzení potřeb. Po školení je bezplatně poskytována služba podpory v rozsahu 2 hodin.

Školení na správu PCN

Komplexní teoretické a praktické dovednosti

Toto školení se doporučuje pro ty společnosti, které by chtěly zajistit odpovídající teoretické a praktické školení svých zaměstnanců podávajících oznámení, aby mohli nezávisle spravovat oznámení PCN za společnost.

2denní školení – 2 * 4 hodiny + 5 hodin podpory

Témata školení

 • Vysvětlení ustanovení Nařízení (Nařízení (EU) 2017/542)
 • Specifikace výjimek a osvobození
 • Hodnocení portfolia produktů a trhů
 • Definování směsí požadovaných pro oznámení
 • Revize produktové dokumentace, kontrola bezpečnostních listů (sestavení, klasifikace)
 • Specifikace směsi ve směsích (MIM)
 • Definování kategorií produktů (EUPC)
 • Vývoj strategie oznamování u portfolia produktů
 • Vysvětlení funkcí cloudového portálu agentury ECHA pro oznamování PCN
 • Kroky přípravy dokumentace k PCN
 • Předložení dokumentace k PCN
 • Vysvětlení testovacího prostředí portálu agentury ECHA pro předkládání
 • Příprava testovacích oznámení, společně s odborníkem a poté nezávisle samotnými účastníky
 • Vyhodnocení testovacích oznámení, zodpovězení otázek
 • Doporučení ohledně udržování aktuálnosti oznámení

Struktura školení

Den 1 (4 hodiny)

První den školení vysvětlujeme teoretické a praktické okolnosti týkající se oznámení. Náš odborník pomáhá porozumět souvislostem pomocí příkladů a po diskusi o produktovém portfoliu společnosti pomáhá vyvinout strategii oznámení. Ve druhé části dne odborník krok za krokem předvádí používání portálu pro oznamování PCN. Na konci dne budou zodpovězeny otázky, které vyvstanou.

Den 2 (4 hodiny)

Program druhého dne bude ukončen ve vzájemně dohodnutém čase. Účastníci budou za neustálé podpory našeho odborníka při diskusi o vyvstalých otázkách odesílat oznámení na testovacím prostředí portálu agentury ECHA pro předkládání. V rámci služby bude náš odborník po dokončení školení k dispozici pro zodpovězení teoretických otázek souvisejících s oznámením a také pro řešení problémů s používáním portálu pro oznamování (Podpora).

Školení je poskytováno online po předchozím posouzení potřeb. Po školení je bezplatně poskytována služba podpory v rozsahu 5 hodin.

Služba podpory PCN

Okamžitá asistence během procesu oznámení

Toto školení se doporučuje pro ty společnosti, které by chtěly zvládat úkoly související s oznamováním PCN samy, ale v případě potřeby by chtěly mít k dispozici i odbornou pomoc.

Naše služba podpory je zpoplatněna hodinově, přičemž během této doby pomáháme našim klientům prostřednictvím aplikace Zoom řešit problémy, které vyvstaly při procesu oznámení.

Naše služba je kromě nepřetržité dostupnosti poskytována také ve smluvní formě za měsíční poplatek, navržená pro speciální potřeby společnosti.

Oznamování směsí prostřednictvím portálu PCN

V souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542 je oznamování nebezpečných směsí spadajících do oblasti působnosti přílohy VIII nařízení CLP založeno na údajích, které nám byly poskytnuty prostřednictvím portálu PCN (cloudový IUCLID).

V případě konkrétních požadavků nebo velkoobjemových objednávek se obracejte na náš zákaznický servis, který vám poskytne nejlepší řešení vašich potřeb.

Služba obsahuje následující položky:

 • Vygenerování a (v případě potřeby) validace UFI
 • Stanovení rozsahu koncentrace složek
 • Specifikace barviv, vonných látek
 • Stanovení směsí ve směsi (MiM)
 • Definování kategorií produktů v souladu se systémem EuPCS
 • Definování typů a velikostí obalů
 • Odesílání oznámení PCN prostřednictvím portálu agentury ECHA pro oznamování

Služba pro aktualizaci oznámení PCN

Aktualizace podání

Existuje mnoho důvodů, kdy může být nezbytné provést aktualizaci dokumentace k PCN. Příkladem jsou následující situace: dojde ke změně kontaktních údajů dodavatele nebo kontaktní osoby, chcete přidat nové obchodní jméno nebo nový UFI kód, chcete rozšířit oznámení pro nové cílové země. Aktualizace může být povinná, pokud dojde k zásadním změnám ve složení směsi nebo pokud se změní klasifikace na základě zdravotních či fyzických rizik.

Při navazování úzkého komunikačního vztahu s našimi partnery profesionálně vyhodnocujeme změny ovlivňující jejich směsi a v případě potřeby aktualizujeme údaje poskytnuté během oznámení PCN.

Další informace naleznete v části Aktualizace podání

Služba pro vygenerování UFI kódu

Správa UFI od vygenerování po validaci

Základním prvkem oznámení PCN je UFI kód.

V rámci naší služby zohledňujeme portfolio produktů, roli v dodavatelském řetězci a marketingovou strategii, abychom stanovili nejlepší postup pro vygenerování UFI kódu.

Na základě poskytnutých informací generujeme UFI kódy v požadovaném počtu a také je validujeme.

Záruka

Naše poradenství a služby poskytujeme v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542. Přebíráme plnou profesionální a finanční odpovědnost za naše služby.

 

Asistence s našimi službami PCN, objednání služby

Náš zákaznický servis poskytuje odbornou pomoc a odpovědi na vyvstalé otázky související s nařízením Komise (EU) 2017/542 nebo týkající se našich služeb.

 

Související a užitečné weby