Fraze R şi Fraze S

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Fraze R şi Fraze S

Descărcare: Fraze R şi Fraze S

De la 1 iunie 2017 Frazele R şi Frazele S nu se utilizează.

 

Frază R

R1 – Exploziv în stare uscată.

R2 – Risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.

R3 – Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.

R4 – Formează compuşi metalici explozivi foarte sensibili.

R5 – Pericol de explozie sub acţiunea căldurii.

R6 – Pericol de explozie în contact sau fără contact cu aerul.

R7 – Poate provoca un incendiu.

R8 – Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.

R9 – Exploziv în amestec cu materiale combustibile.

R10 – Inflamabil.

R11 – Foarte inflamabil.

R12 – Extrem de inflamabil.

R14 – Reacţionează violent la contactul cu apa.

R15 – La contactul cu apa degajă gaze extrem de inflamabile.

R16 – Exploziv în amestec cu substanţe oxidante.

R17 – Inflamabil spontan în aer.

R18 – La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile.

R19 – Poate forma peroxizi explozivi.

R20 – Nociv prin inhalare.

R21 – Nociv în contact cu pielea.

R22 – Nociv în caz de înghiţire.

R23 – Toxic prin inhalare.

R24 – Toxic în contact cu pielea.

R25 – Toxic în caz de înghiţire.

R26 – Foarte toxic prin inhalare.

R27 – Foarte toxic în contact cu pielea.

R28 – Foarte toxic în caz de înghiţire.

R29 – La contactul cu apa se degajă gaze toxice.

R30 – Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.

R31 – La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.

R32 – La contactul cu acizii se degajă gaze foarte toxice.

R33 – Pericol de efecte cumulative.

R34 – Provoacă arsuri.

R35 – Provoacă arsuri grave.

R36 – Iritant pentru ochi.

R37 – Iritant pentru sistemul respirator.

R38 – Iritant pentru piele.

R39 – Pericol de efecte ireversibile foarte grave.

R40 – Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente.

R41 – Risc de leziuni oculare grave.

R42 – Poate provoca o sensibilizare prin inhalare.

R43 – Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

R44 – Risc de explozie dacă este încălzit în spaţiu închis.

R45 – Poate cauza cancer.

R46 – Poate provoca modificări genetice ereditare.

R48 – Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere prelungită.

R49 – Poate cauza cancer prin inhalare.

R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.

R51 – Toxic pentru organismele acvatice.

R52 – Nociv pentru organismele acvatice.

R53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R54 – Toxic pentru floră.

R55 – Toxic pentru faună.

R56 – Toxic pentru organismele din sol.

R57 – Toxic pentru albine.

R58 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.

R59 – Periculos pentru stratul de ozon.

R60 – Poate afecta fertilitatea.

R61 – Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.

R62 – Risc posibil de afectare a fertilităţii.

R63 – Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

R64 – Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte matern.

R65 – Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.

R66 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

R68 – Risc posibil de efecte ireversibile.

R14/15 – Reacţionează violent cu apa, cu degajare de gaze extrem de inflamabile.

R15/29 – În contact cu apa se degajă gaze toxice şi extrem de inflamabile.

R20/21 – Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.

R20/22 – Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.

R21/22 – Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R20/21/22 – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R23/24 – Toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.

R24/25 – Toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R23/25 – Toxic prin inhalare şi prin înghiţire.

R23/24/25 – Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R26/27 – Foarte toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.

R26/28 – Foarte toxic prin inhalare şi prin înghiţire.

R26/27/28 – Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R27/28 – Foarte toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R36/37 – Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.

R36/38 – Iritant pentru ochi şi pentru piele.

R37/38 – Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.

R39/23 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.

R39/24 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.

R39/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghiţire.

R39/32/24 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi în contact cu pielea.

R39/23/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi prin înghiţire.

R39/24/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R36/23/24/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R39/26 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.

R39/26/27 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi în contact cu pielea.

R39/27 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.

R39/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghiţire.

R 39/26/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi prin înghiţire.

R 39/27/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 39/26/27/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 68/20 – Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare.

R 68/21 – Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea.

R 68/22 – Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin înghiţire.

R 68/20/21 – Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 68/20/22 – Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi prin înghiţire.

R 68/21/22 – Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 68/20/21/22 – Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 42/43 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 48/20 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.

R 48/21 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea.

R 48/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.

R 48/20/21 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 48/20/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.

R 48/21/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 48/20/21/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 48/23 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.

R 48/24 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea.

R 48/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.

R 48/23/24 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 48/23/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.

R 48/24/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 48/23/24/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R 50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

R 52/53 – Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

 

Frază S

 

S 1 – A se păstra sub cheie.

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S 3 – A se păstra într-un loc răcoros.

S 4 – A se păstra departe de zonele locuite.

S 5 – A se păstra sub… (lichidul adecvat va fi indicat de fabricant).

S 6 – A se păstra sub… (gazul inert va fi indicat de fabricant).

S 7 – A se păstra ambalajul închis ermetic.

S 8 – A se păstra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate.

S 9 – A se păstra ambalajul într-un loc bine ventilat.

S 12 – A nu se închide ermetic ambalajul.

S 13 – A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.

S 14 – A se păstra departe de … (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).

S 15 – A se păstra departe de căldură.

S 16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei — Fumatul interzis.

S 17 – A se păstra departe de materiale combustibile.

S 18 – A se manipula şi a se deschide ambalajul cu prudenţă.

S 20 – A nu mânca sau bea în timpul utilizării.

S 21 – Fumatul interzis în timpul utilizării.

S 22 – A nu se inspira praful.

S 23 – A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)).

S 24 – A se evita contactul cu pielea.

S 25 – A se evita contactul cu ochii.

S 26 – În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.

S 27 – Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

S 28 – După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult … (produsul corespunzător va fi indicat de fabricant).

S 29 – A nu se arunca la canalizare.

S 30 – A nu se turna niciodată apă peste acest produs.

S 33 – A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

S 35 – A nu se arunca acest produs şi ambalajul său decât după ce sau luat toate precauţiile.

S 36 – A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.

S 37 – A se purta mănuşi corespunzătoare.

S 38 – În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.

S 39 – A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.

S 40 – Pentru curăţirea pardoselei sau a obiectelor murdărite de acest produs, folosiţi … (va fi indicat de către fabricant).

S 41 – A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie.

S 42 – În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător( i)).

S 43 – În caz de incendiu se va utiliza… (Mijloacele de stingere a incendiului vor fi indicate de fabricant. Dacă apa măreşte riscurile, se va adăuga »Niciodată nu folosiţi apă«).

S 45 – În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).

S 46 – În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.

S 47 – A se păstra la o temperatură care nu depăşeşte… oC (temperatura

va fi specificată de fabricant).

S 48 – A se păstra umezit cu… (materialul adecvat va fi indicat de fabricant).

S 49 – A se păstra numai în ambalajul original.

S 50 – A nu se amesteca cu …(va fi indicat de fabricant).

S 51 – A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

S 52 – A nu se utiliza pe suprafeţe mari în încăperi locuite.

S 53 – A se evita expunerea — a se procura instrucţiuni speciale înainte de utilizare.

S 56 – A se depozita produsul şi ambalajul său la un centru de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.

S 57 – A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

S 59 – Adresaţi-vă fabricantului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/reciclarea.

S 60 – Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos.

S 61 – A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate.

S 62 – În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.

S 63 – În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate şi se lasă în stare de repaus.

S 64 – În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă).

S 1/2 – Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

S 3/7 – Păstraţi ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros.

S 3/9/14 – Păstraţi într-un loc răcoros, bine ventilat departe de … (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).

S 3/9/49 – Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat.

S 3/9/14/49 – Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de… (materialele incompatibile vor fi indicate den fabricant).

S 3/14 – Păstraţi într-un loc răcoros, departe de… (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).

S 7/8 – Păstraţi ambalajul închis ermetic şi uscat (ferit de umiditate).

S 7/9 – Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat.

S 7/47 – Păstraţi ambalajul închis ermetic şi la o temperatură care să nu depăşească … °C (temperatura va fi indicata de fabricant).

S 20/21 – Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.

S 24/25 – Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

S 27/28 – După contactul cu pielea, scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi imediat cu mult … (va fi indicat de fabricant).

S 29/35 – Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs şi ambalajul său numai după luarea tuturor măsurilor de precauţie posibile.

S 29/56 – Nu goliţi la canalizare, depozitaţi acest produs şi ambalajul său la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.

S 36/37 – Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.

S 36/39 – Purtaţi echipament de protecţie corespunzător şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.

S 37/39 – Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.

S 36/37/39 – Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.

S 47/49 – Păstraţi numai în ambalajul original la o temperatură ce nu depăşeşte… °C (temperatura va fi indicată de fabricant).

 

Serviciile oferite

 

Articole Recomandate