Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

CLP Informaţii


Noua reglementare europeană CLP privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi a amestecurilor.

Actul normativ introduce pe teritoriul Europei sistemul nou de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice, care se bazează pe sistemul universal armonizat al ONU (ONU GHS).

Ordonanţa CLP se referă la pericolele prezentate de substanţele chimice şi amestecuri şi la modul în care trebuie informate alte entităţi cu privire la acestea.

Este sarcina industriei, să determine înainte de comercializarea substanţelor şi amestecurilor pericolele prezentate de acestea şi să le clasifice în conformitate cu pericolele identificate.

Dacă o substanţă sau un amestec este periculos, trebuie etichetat, ca angajaţii şi utilizatorii să poată cunoaşte înainte de manipularea substanţei sau amestecului posibilele pericole, efecte.

Legal ordonanţa are caracter obligatoriu în statele membre. Este direct aplicabilă în ramurile industriale.

 

Modificări în fişele cu date de securitate după data de 1 iunie 2015

 

CLP servicii:

 

Actualizarea fişelor tehnice de securitate conform prevederilor CLP

Crearea unui proiect de etichetă conform prevederilor CLP

 

Consultanţă CLP gratuită

 

Vă rugăm sa folosiţi formularul „Întrebaţi expertul nostru“ sau contactaţi-ne direct prin serviciul nostru de Asistenţă Clienţi.
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References