Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Dimensiunea etichetei


SDS / FDS Informaţii

REGULAMENTUL (UE) NR. 286/2011 AL COMISIEI din 10 martie 2011 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și știinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și a amestecurilor


Dimensiunile etichetei trebuie să fie următoarele:


Dimensiunile minime ale etichetelor și pictogramelor


Capacitatea ambalajului

Dimensiuni ale etichetei

(în milimetri)

Dimensiunea fiecărei pictograme

(în milimetri)

Maximum 3 litri:

Dacă este posibil, cel puţin 

52 × 74   

Minimum 10 × 10

Dacă este posibil, cel puţin

16 × 16

Peste 3 litri, dar maximum 50 litri: Cel puţin 74 × 105 Cel puţin 23 × 23

Peste 50 litri,

dar maximum 500 litri:

     
Cel puţin 105 × 148  Cel puţin 32 × 32
Peste 500 litri: Cel puţin 148 × 210  Cel puţin 46 × 46

 

 

 

 

Tags:  1272/2008286/2011Dimensiuneaetichetei


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References