Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Zhotovení, překlad expozičního scénáře


Služby týkající se přípravy a překladu bezpečnostních listů

 

Zhotovení, překlad expozičního scénáře

 

Scénář expozice


Expoziční scénář informuje o tom, jak je nutné používat nebezpečnou látku sám o sobě, nebo v přípravku,  či zboží.

Informuje "o podmínkách bezpečného použití", dále popisuje, jak má být provedena "vhodná kontrola rizik".

Expoziční scénář se může vztahovat na látku nebo výrobek. 

 

Můžeme zajistit překlady do následujících jazyků

 

Angličtina

čeština

finština

francouzština       

nizozemština

 
chorvatština        Číňan polština        maďarština němčina  
norština Italština ruština portugalština rumunština  

španělština

švédština Srbský slovenština slovinština  
turečtina Ukrajinský             

 

Expoziční scénář musí být vypracován


  • Vypracování expozičního scénáře, jako část registračního dokumentu a chemického bezpečnostního hlášení je úkolem především pro výrobce látky a jeho importéru.
  • Další uživatel expoziční scénář musí sestavit pouze ve vyjímečném případě. Expoziční scénáře jsou povinné výhradně v případě látek PBT/vPvB, zhotovených nebo importovaných nebezpečných látek přesahujících množství 10 tun za rok za výrobce/importéra.

 

Pracovní postup zhotovení scénáře


  • Zmapování využití látky.
  • Uspořádání shrnutí informací stojících k dispozici ohledně hladin vypouštění / expozic týkající se závodních podmínek a opatřeních spravování rizik
  • Výběr vhodného postupu - respektive kategorií výrobku
  • Složení počátečních expozičních scénářů
  • Celistvost počátečního expozičního scénáře

 

Online žádost o cenovou nabídku

Žádost o cenovou nabídku e-mailem

 

Tags:  bezpečnostních listůe-SDSpřekladscénářem expozice


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References