Služba oznámení CPNP

Naše služby týkající se kosmetických výrobků – Služba oznámení CPNP

V souladu se Směrnicí (ES) č. 1223/2009 je uvedení kosmetického výrobku na trh v Evropské unii podmíněno jeho oznámením prostřednictvím centrálního elektronického rozhraní CPNP (Portál pro oznamování kosmetických výrobků).

 

Postup naší služby oznámení CPNP

Umožnění přístupu do portálu CPNP (registrace)

Pro používání portálu CPNP si oznamovatel musí vytvořit přihlašovací účet EU Login (dříve ECAS) a musí požádat o přístup do SAAS.

Je-li to nutné, poskytujeme rovněž asistenci při procesu registrace.

Pomoc při vlastní registraci:

 

Sdělení údajů prostřednictvím „statutu“ distributora kosmetických výrobků – oznámení CPNP

Existují dva typy oznámení v závislosti na statutu distributora:

  • Oznámení podané odpovědnou osobou (výrobce, dovozce)
  • Oznámení podané distributorem

Po získání registračních údajů oznámíme požadované údaje a informace prostřednictvím portálu CPNP s ohledem na „statut“ oznamovatele.

 

U oznámení CPNP podávaných jménem odpovědné osoby se předkládají následující údaje/informace

  • originál označení
  • fotografie obalu výrobku
  • Další údaje a informace v souladu s článkem 13 směrnice (ES) č. 1223/2009 o kosmetických výrobcích

 

U oznámení CPNP podávaných jménem distributora se předkládají následující údaje/informace

  • Text etikety přeložený do úředního jazyka členského státu, v němž má být kosmetický výrobek uveden na trh.
  • další relevantní informace

Poznámka:
Pokud distributor uvede výrobek na trh pod svým jménem nebo obchodní známkou nebo pokud změní výrobek, který je již na trhu, způsobem, který může mít dopad na soulad výrobku s příslušnými požadavky, bude považován za odpovědnou osobu.
Pokud je výše uvedené splněno, oznámení CPNP bude provedeno v souladu s požadavky odpovědné osoby.

 

Žádost o cenovou nabídku na službu oznámení CPNP

Na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím našeho online formuláře odpovíme do 24 hodin.
Naše zákaznické služby vám pomůžou vybrat si tu správnou službu.

 

Služby související s naší službou oznámení CPNP

Služby koordinace kompletního postupu oznámení kosmetických výrobků (sběr údajů, organizace laboratorních testů, vytvoření etikety, vytvoření bezpečnostního posudku).