Provést posouzení bezpečnosti pro kosmetiku

Naše služby týkající se kosmetických výrobků –Provést posouzení bezpečnosti pro kosmetiku

 

Při vytváření posouzení bezpečnosti zohledňujeme pokyny z přílohy I směrnice (ES) č. 1223/2009.

Sledování regulačních změn

Sestavení Posouzení bezpečnosti

Aby bylo prokázáno, že kosmetický výrobek splňuje právní předpisy, odpovědná osoba musí před uvedením kosmetického výrobku na trh zajistit, že kosmetický výrobek podstoupí posouzení bezpečnosti na základě příslušných informací a že bude vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického výrobku.

Bezpečnostní posudek může vypracovat pouze kvalifikovaná osoba, která má odpovídající odborné zkušenosti a kvalifikaci uvedenou ve směrnici.

 

Informace nezbytné pro vytvoření bezpečnostního posudku

 • Údaje o společnosti a kontaktní údaje o výrobci a distributorovi
 • Informace o výrobku
 • Bezpečnostní listy složek v souladu se směrnicí (EU) 2020/878, specifikace a potvrzení o rozboru složek, zajištění toho, že splňují požadavky pro kosmetické výrobky.
  U složek je třeba uvést rovněž odpovídající hodnoty LOAEL nebo NOAEL (je možno si je vyžádat od dodavatele základních materiálů)
 • Seznam alergenů
 • Údaje a specifikace týkající se hotového výrobku (fyzikální a chemické parametry, mikrobiologická čistota atd.)
  Mikrobiologickou čistotu je možno doložit výsledky laboratorních testů
 • Uvedení velikosti balení, obalu a balicího materiálu, potvrzení, že splňuje požadavky vztahující se na obaly kosmetických výrobků
 • Zkoušky stálosti
 • Popis způsobu výroby, certifikáty místa výroby (soulad GMP)
 • Uživatelská příručka
 • Originál etikety výrobku v jazyce země, kde byl výrobek poprvé uveden na trh
 • Prohlášení, zda byl výrobek testován na zvířatech

Tento seznam je pouze pro informaci. Vedle výše uvedených informací mohou být vyžadovány další údaje v závislosti na typu/povaze výrobku.

 

Posouzení bezpečnosti vypracovaný naší společností můžete použít na

 • označení kosmetického výrobku příslušnými informacemi
 • informace pro zákazníky
 • oznámení CPNP o výrobku
 • přenos informací vyžadovaných předpisy pro kosmetiku
 • vytvoření bezpečných pracovních podmínek

 

Zajištění kvality v rámci postupu posouzení bezpečnosti posudku

Přebíráme plnou odpovědnost za zajištění zákonného souladu bezpečnostních posudků vypracovaných naší společností a jejich úředního schválení.

V případě potenciálních požadavků úřadu naše společnost dokument pozmění a upraví.
Naše společnost nepřijímá odpovědnost za problémy/ztráty vyplývající z nedostatečných nebo neposkytnutých údajů/informací.

 

Jednoduché a rychlé zpracování v rámci naší služby vytvoření posouzení bezpečnosti

Na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím našeho online formuláře odpovíme do 24 hodin.
V příloze k naší cenové nabídce vám rovněž zašleme formulář objednávky pro usnadnění postupu objednávky.

Stačí zaslat vyplněný formulář objednávky a poskytnout nezbytné dokumenty a údaje vyžadované v naší cenové nabídce a my se postaráme o vše ostatní související s objednávkou.

Cenová nabídka služeb v oblasti kosmetických výrobků

Záruka

Přijímáme plnou odbornou a finanční odpovědnost za bezpečnostní posudky vytvořené naší společností a za všechny naše související služby. Naše finanční záruka zahrnuje náhradu všech přímých a nepřímých škod.

 

Pomoc po využití našich služeb

Po využití našich služeb vám odborníci z oddělení zákaznických služeb budou pomáhat s výkladem a použitím vytvořeného bezpečnostního posudku a mohou vám pomáhat s dalšími souvisejícími úkoly.

Zákaznické služby

 

Služby související s naší službou vytvoření bezpečnostního posudku

 

Zajímavé a užitečné odborné materiály týkající se naší služby vytvoření bezpečnostního posudku