Vytváření bezpečnostních listů pro kosmetické výrobky

Naše služby týkající se kosmetických výrobků – Vytváření bezpečnostních listů pro kosmetické výrobky

 

Klienti nás v mnoha případech kontaktovali s požadavkem na vytvoření bezpečnostního listu na jejich kosmetické výrobky.

Naši zákazníci si samozřejmě byli vědomi toho (a rovněž jsme je na to upozornili), že na kosmetické výrobky se nařízení předpisů v oblasti chemické bezpečnosti nevztahují.

Neexistuje žádný zákonný požadavek týkající se kosmetických výrobků, který by stanovil povinnost pro účastníky trhu s ohledem na existenci, převod nebo vytvoření bezpečnostního listu.

 

Bezpečnostní listy pro kosmetické výrobky se doporučují pro následující situace

V rámci výroby, uskladnění, balení či přepravy kosmetických výrobků může vzniknout potenciální nebezpečí pro zaměstnance. Bezpečnostní list může představovat vynikající „nástroj“ pro přenos informací potřebných pro bezpečnou práci.

Při přípravě bezpečnostního listu pro kosmetický výrobek se postupuje stejně jako u jiných směsí.

Plně zohledňujeme obsahové a formátové požadavky a příslušnou legislativu týkající se bezpečnostních listů.

 

Více informací o službách týkajících se vytváření bezpečnostních listů

Popis služeb, který můžete najít v části „Služby pro bezpečnostní listy“, se vztahuje rovněž na postupy uplatňované na kosmetické výrobky.

V každém případě uvedeme na bezpečnostním listu skutečnost, že v případě příslušného výrobku není povinností poskytnout bezpečnostní list zákazníkovi a že zveřejněné údaje jsou pouze pro informaci.

 

Žádost o cenovou nabídku vytvoření bezpečnostního listu

Na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím našeho online formuláře odpovíme do 24 hodin.
Naše zákaznické služby vám pomůžou vybrat si tu správnou službu.

 

Služby související se službou vytváření bezpečnostních listů