Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Termeni CLP


CLP Informaţii

 

Furnizor


Furnizori sunt producătorii de substanţe, importatorii de substanţe sau amestecuri, utilizatorii din aval, inclusiv formulatorii (producătorii de amestecuri), reimportatorii şi distribuitorii, inclusiv comercianţii cu amănuntul care introduc pe piaţă substanţe sau amestecuri

 

CLP sau Regulamentul CLP


CLP sau Regulamentul CLP este Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor.

 

DPD


DPD înseamnă „Directiva (1999/45/EC) privind preparatele periculoase”.

 

DSD


DSD înseamnă „Directiva (67/548/EC) privind substanţele periculoase”.

 

ADR


ADR înseamnă Acordul european pentru transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase în cadrul Directivei cadru 94/55/CE, cu modificările ulteriore.

 

Aerosoli


Aerosoli înseamnă pulverizatori de aerosoli, orice recipiente nereîncărcabile, confecţionate din metal, sticlă sau material plastic şi conţinând un gaz sub presiune, lichefiat sau dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, o pastă sau o pulbere,  prevăzute cu un dispozitiv de descărcare care permite conţinutului să fie evacuat ca particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, ca spumă, pastă sau pulbere ori în stare lichidă sau gazoasă.

 

Aliaj


Aliaj înseamnă un material metalic, omogen la scară macroscopică, constituit din două sau mai multe elemente combinate astfel încât să nu poată fi separate cu uşurinţă prin mijloace mecanice; în sensul CLP, aliajele sunt considerate amestecuri.

 

Articol


Articol înseamnă un obiect căruia i se dă, în cursul fabricaţiei, o formă, o suprafaţă sau un aspect special care îi determină funcţia într-un grad mai mare decât o face compoziţia sa chimică.

 

Aspirare


Aspirare înseamnă pătrunderea unei substanţe sau a unui amestec lichid sau solid,  direct pe cale orală sau nazală sau indirect prin regurgitare/vomă.

 

CMR


CMR înseamnă o substanţă sau un amestec care este cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere.

 

Distribuitor


Distribuitor înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul  Comunităţii, inclusiv un comerciant cu amănuntul (detailist), a cărui activitate vizează  exclusiv depozitarea şi introducerea pe piaţă a unei substanţe, fie ca atare, fie într-un  amestec, în beneficiul unor terţi.

 

Utilizator din aval


Utilizator din aval înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Comunităţii, alta decât producătorul sau importatorul, care utilizează o substanţă, fie ca atare, fie într-un amestec, în cadrul activităţilor sale industriale sau profesionale.  Un distribuitor sau un consumator nu constituie un utilizator din aval. Un reimportator exceptat în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (c) din Regulamentului REACH, este considerat utilizator din aval.

 

EINECS


EINECS înseamnă „Inventarul european al substanţelor chimice existente comercializate”.

 

Categorie de pericol


Categorie de pericol înseamnă diviziunea criteriilor în cadrul fiecărei clase de pericol, indicând gravitatea pericolului.

 

Clasă de pericol


Clasă de pericol înseamnă pericolul de natură fizică, pentru sănătate sau pentru mediu.

 

Substanţă SVHC


Substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

Notă:

Lista acestor substanţe poate fi găsită în anexa XIV a Regulamentului REACH. Lista se extinde continuu, motiv pentru care este necesar să se ţină cont de modificări, iar lista să fie actualizată.

 

Principalele diferenţe între DSD/ DPD şi CLP în ceea ce priveşte termenii


  • Termenul „preparat“ utilizat anterior a fost înlocuit cu termenul „amestec“.
  • Simbolurile de pericol (de ex., Xi, Xn, C, T etc.) folosite pentru comunicarea pericolelor pe care le prezintă substanţele/ preparatele periculoase nu sunt utilizate în Regulamentul CLP; acestea nu au înlocuitori.
  • În loc de simbolurile de pericol se folosesc pictograme de pericol.

 

Tags:  CLPTermeni


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References