SDS felülvizsgálat, frissítés, aktualizálás a hatályos jogszabályok szerint

MSDS-Europe – SDS felülvizsgálata, frissítése

 

A biztonsági adatlap aktualizálását az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikke és az (EU) 2015/830 rendelete alapján végezzük el. Az SDS frissítése során természetesen a termék jellegének megfelelően az egyéb releváns jogszabályok előírásait is alkalmazzuk.

 

Biztonsági adatlap aktualizálása, frissítése  a már meglévő – de elavult – biztonsági adatlap alapján, vagy a gyártó, szállító által kibocsátott újabb verziójú (akár idegen nyelvű) SDS alapján is történhet.

 

Az SDS aktualizálása, frissítése során az alábbi szakmai ellenőrzéseket végezzük el:

  • Komponensek regisztrációs számainak, besorolásának ellenőrzése, módosítása
  • Veszélyességi osztályba sorolás helyességének ellenőrzése, ha szükséges, annak korrigálása
  • A biztonsági adatlap formai módosítása (amennyiben a vonatkozó jogszabályok azt megkövetelik)
  • A jogszabályváltozásokkal, valamint a megrendelő rendelkezésére álló újabb adatokkal összhangban a tartalom megváltoztatása
  • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap készítése
  • Az “eredeti”, idegen nyelvű biztonsági adatlappal történő egyeztetés a korábbi fordítási pontatlanságok kiszűrésére

 

Garancia

Cégünk garanciát vállal arra, hogy a felülvizsgálat során elkészített és átadott biztonsági adatlap megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hasznos szakmai anyagok