SDS felülvizsgálat, frissítés, aktualizálás a hatályos jogszabályok szerint

MSDS-Europe – SDS felülvizsgálata, frissítése

 

Az SDS, vagyis a biztonsági adatlapok rendszeres frissítése esetén biztosítható csak a veszélyes anyagokkal végzett biztonságos munkavégzés, illetve csak ezáltal felelhetünk meg a jogszabályi előírásoknak.

A biztonsági adatlap frissítésekor egyaránt figyelembe kell venni a jogszabályi változásokat és az új adatokat, információkat is.  Ajánlott a kémiai biztonságban/biztonsági adatlap készítésben megfelelő tapasztalattal és naprakész ismeretekkel rendelkező szakértő segítségét kérni.

 

 

A biztonsági adatlapok frissítésének előnyei

A biztonsági adatlapok (SDS) fontos részei a munkavédelemnek és általában a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett bármely tevékenységnek. Fontos és nélkülözhetetlen információkat szolgáltatnak a veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatban.

Fontos, hogy a biztonsági adatlapokban közölt információk mindig naprakészek legyenek, illetve megfeleljenek a hatályos, releváns jogszabályoknak.

 

Mi az SDS?

A biztonsági adatlap (SDS) egy olyan dokumentum, amely információkat szolgáltat a veszélyes vegyi anyagokról, keverékekről. Tartalmazza az anyag tulajdonságait, a keverékek összetételét, az egészségre vagy a környezetre ható potenciális veszélyeit (veszélyességi osztályozás), illetve hogy hogyan kell biztonságosan kezelni a terméket és mit kell tenni veszélyhelyzet esetén.

 

Miért fontos frissíteni az SDS-t?

Fontos, hogy a biztonsági adatlapok naprakészek legyenek, mivel azokban található információk idővel megváltozhatnak. Például új jogszabályi előírások lépnek hatályba, amelyek hatására módosításokat kell végezni az SDS-ben, vagy új adatok, információk hatására szükséges a biztonsági adatlapot aktualizálni.

 

Hogyan aktualizáljuk az SDS-t?

Az SDS frissítése relatíve egyszerű folyamat.

Először ellenőrizni kell a jelenlegi SDS-t, hogy naprakész-e. Ha bármilyen változtatás szükséges, akkor az SDS megfelelő szakaszában el kell végezni a megfelelő módosításokat, ügyelve a biztonsági adatlap belső koherenciájának fenntartására. Ellenőrizni kell továbbá jogszabályváltozás esetén az adott adatlap érintettségét is. Amennyiben szükséges, akkor az új előírások formai és tartalmi előírásainak megfelelően az aktualizálást el kell végezni.

 

Az SDS frissítésének előnyei

Az SDS rendszeres frissítése számos előnnyel jár.

Biztosítja, hogy a munkavállalók és a vevők naprakész biztonsági információkkal rendelkezzenek, ezáltal biztosítható a veszélyes anyagokkal, keverékekkel történő biztonságos munkavégzés. Emellett ugyanakkor eleget tehetünk a vonatkozó kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok előírásainak és elkerülhetők a hatósági szankciók és adott esetben a forgalmazás, felhasználás korlátozása.

 

Biztonsági adatlap felülvizsgálata, frissítése szolgáltatásunk

Biztonsági adatlap aktualizálása, frissítése történhet a már meglévő – de elavult – biztonsági adatlap alapján, vagy a gyártó, szállító által kibocsátott újabb verziójú (akár idegen nyelvű) SDS alapján.

A biztonsági adatlap aktualizálását az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikke és az (EU) 2020/878 rendelete alapján végezzük el. Az SDS frissítése során természetesen a termék jellegének megfelelően az egyéb releváns jogszabályok előírásait is alkalmazzuk.

 

A biztonsági adatlap aktualizálása során az alábbi szakmai ellenőrzéseket végezzük el:

  • Komponensek regisztrációs számainak, besorolásának ellenőrzése, módosítása
  • Veszélyességi osztályba sorolás helyességének ellenőrzése, ha szükséges, annak korrigálása
  • A biztonsági adatlap formai módosítása (amennyiben a vonatkozó jogszabályok azt megkövetelik)
  • A jogszabályváltozásokkal, valamint a megrendelő rendelkezésére álló újabb adatokkal összhangban a tartalom megváltoztatása
  • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap készítése
  • Az “eredeti”, idegen nyelvű biztonsági adatlappal történő egyeztetés a korábbi fordítási pontatlanságok kiszűrésére

 

Az MSDS-Europe a ToxInfo Kft. nemzetközi üzletága

A biztonsági adatlap felülvizsgálatát, aktualizálását a ToxInfo Kft. végzi.

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatásunk

Egyéb, biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

 

Garancia

Cégünk garanciát vállal arra, hogy a felülvizsgálat során elkészített és átadott biztonsági adatlap megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hasznos szakmai anyagok