Biztonsági adatlap fordítás a kémiai biztonság jogszabályainak megfelelően

MSDS-Europe – Biztonsági adatlap fordítás

 

Biztonsági adatlap fordítása – A célpiacoknak történő megfelelés kritikus lépése

Veszélyes anyagok, keverékek forgalmazása és használata során a biztonsági adatlapok (SDS) kritikus dokumentumot jelentenek a jogszabályi megfelelőség szempontjából. A vállalatok globális terjeszkedése során fontos annak biztosítása, hogy az SDS-dokumentumokat pontosan és a helyi előírásoknak megfelelően fordítsák le, illetve biztosítsák a vevőknek, felhasználóknak.

Tapasztalt fordítóink és szakértőink segítségével biztosítjuk a biztonsági adatlapok magas minőségét, valamint a helyi jogszabályoknak való megfelelést.

Cégünk garanciát vállal az SDS fordításának helyességére és a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak való megfelelésére.

Ha további információra van szüksége az SDS fordításával kapcsolatban, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal!

Mi az az SDS?

Miért fontos a biztonsági adatlap fordítása?

Biztonsági adatlap fordítással kapcsolatos szolgáltatásaink

Garancia

 

Mi az az SDS?

A biztonsági adatlap (SDS) olyan dokumentum, amely részletes információkat tartalmaz a veszélyes vegyi anyagokról és keverékekről az összetételükről, a fizikai és kémiai tulajdonságaikról, egészségügyi veszélyeikről, az elsősegélynyújtási intézkedésekről és ártalmatlanítási előírásokról.

 

Miért fontos a biztonsági adatlap fordítása?

A biztonsági adatlapoknak pontosnak kell lenniük, és meg kell felelniük a helyi előírásoknak, hogy biztosíthassák a vegyi termékkel tevékenységet végzők, a fogyasztók és a környezet biztonságát.

A helytelenül lefordított biztonsági adatlapokkal jelentős kockázatokat vállal a forgalombahozatalért felelős jogi személy, jelentős egészségügyi és biztonsági kockázatokat vállalva. Mindezeken túlmenően, azok a vállalatok, amelyek nem tartják be a helyi előírásokat, pénzbírsággal vagy egyéb szankciókkal (például a termék forgalmazásának korlátozása) sújthatók.

 

Biztonsági adatlap fordítással kapcsolatos szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink során a több mint 20 éves szakmai tapasztalatunk során kialakított belső minőségbiztosítási folyamatainkat alkalmazva biztosítjuk a lefordított biztonsági adatlap pontosságát és a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelését.

 

SDS fordítása szakmai lektorálással

A fordítás során figyelembe vesszük a biztonsági adatlap rendeltetési helyén, vagyis a “célország” területén hatályban lévő jogszabályokat, és annak megfelelően – ha szükséges, módosítva – készítjük el a biztonsági adatlapot.

A lektorálás célja a dokumentum formai és tartalmi hibáinak javítása, valamint annak biztosítása, hogy az SDS megfeleljen a helyi jogszabályoknak.

 

Szakmai lektorálás során többek között az alábbi paramétereket ellenőrizzük, illetve módosításokat végezzük el a biztonsági adatlapban 

  • Komponensek regisztrációs számainak, IUPAC szerinti elnevezésének, besorolásának ellenőrzése, kiegészítése
  • Veszélyességi osztályba sorolás helyességének ellenőrzése, ha szükséges, annak korrigálása
  • A biztonsági adatlap formai előírásaira vonatkozó jogszabályok figyelembevétele, szükség esetén a lefordított biztonsági adatlap módosítása
  • H– és P-mondatok helyességének ellenőrzése, ha szükséges, azok korrigálása
  • Hiányzó expozíciós határértékek pótlása
  • Magyar hulladékjegyzék-kód megadása
  • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
  • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) ellenőrzése
  • Általános, ellentmondásos, rosszul megfogalmazott állítások helyett szakmailag korrekt, stilisztikailag helyes mondatok alkalmazása
  • A vonatkozó magyar jogszabályok megadása, illetve azokkal összhangban az adatlap tartalmának módosítása

Tartalmi változtatás szükségessége esetén minden esetben értesítjük erről a megrendelőnket, illetve adott esetben az adatlap kibocsátóját is.
Munkamódszerünkről a “biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamata” című cikkünkben olvashat bővebben.

Nemzetközi tapasztalatainkról győződjön meg referencia oldalunkon!

 

SDS fordítását szakmai lektorálással az alábbi nyelvekre vállaljuk:

Angol, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, norvég, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

 

SDS fordítása szakmai lektorálás nélkül

Szakmai lektorálás nélkül készített fordítás esetén a a forrásdokumentummal azonos formátumban, azonos tartalommal készítjük el a biztonsági adatlapot.

Kizárólag a fordítás pontosságáért, helyességéért vállalunk ebben az esetben felelőséget, illetve garanciát a jogszabályi megfelelőségére nem.

 

SDS fordítása szakmai lektorálás nélkül az alábbi nyelvekre vállaljuk:

Angol, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, norvég, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, japán, kínai, orosz, szerb, török, ukrán.

 

Az MSDS-Europe a ToxInfo Kft. nemzetközi kémiai biztonsági üzletága

A biztonsági adatlap fordítását a ToxInfo Kft. végzi.

A biztonsági adatlap fordítás szolgáltatásunk

Egyéb, biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

Garancia

Cégünk garanciát vállal az adatlap fordításának helyességére, illetve annak a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak való megfelelésére!

 

Biztonsági adatlap fordítás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 

Biztonsági adatlap fordítás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hasznos szakmai anyagok