Biztonsági adatlap fordítás a kémiai biztonság jogszabályainak megfelelően

MSDS-Europe – Biztonsági adatlap fordítás

SDS fordítása szakmai lektorálással

SDS fordítását szakmai lektorálással az alábbi nyelvekre vállaljuk:

Angol, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, norvég, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

A fordítás során figyelembe vesszük a biztonsági adatlap rendeltetési helyén, vagyis a “célország” területén hatályban lévő jogszabályokat, és annak megfelelően – ha szükséges, módosítva – készítjük el a biztonsági adatlapot.

SDS fordítását szakmai lektorálás nélkül az alábbi nyelvekre vállaljuk:

Japán, kínai, orosz, szerb, török, ukrán.

 

Szakmai lektorálás a biztonsági adatlap fordításakor

  • Komponensek regisztrációs számainak, IUPAC szerinti elnevezésének, besorolásának ellenőrzése, kiegészítése
  • Veszélyességi osztályba sorolás helyességének ellenőrzése, ha szükséges, annak korrigálása
  • A biztonsági adatlap formai módosítása
  • H– és P-mondatok helyességének ellenőrzése, ha szükséges, azok korrigálása
  • Hiányzó expozíciós határértékek pótlása
  • Magyar hulladékjegyzék-kód megadása
  • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
  • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) ellenőrzése
  • Általános, ellentmondásos, rosszul megfogalmazott állítások helyett szakmailag korrekt, stilisztikailag helyes mondatok alkalmazása
  • A vonatkozó magyar jogszabályok megadása, illetve azokkal összhangban az adatlap tartalmának módosítása

Tartalmi változtatás szükségessége esetén minden esetben értesítjük erről a megrendelőnket, illetve adott esetben az adatlap kibocsátóját is.
Munkamódszerünkről a “biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamata” című cikkünkben olvashat bővebben.

Nemzetközi tapasztalatainkról győződjön meg referencia oldalunkon!

 

Garancia

Cégünk garanciát vállal az adatlap fordításának helyességére, illetve annak a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak való megfelelésére!

 

Biztonsági adatlap fordítás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 

Biztonsági adatlap fordítás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hasznos szakmai anyagok