Címke: označovanie CLP

Predloženie PCN

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Predloženie PCN Jedinečné, harmonizované oznamovanie zmesí s jedinečným identifikátorom receptúry zmesi (UFI), ktorý je špecifikovaný v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/542 (predloženie PCN), poskytuje možnosť, aby sa vo všetkých členských štátoch EHP rýchlo nahlasovali informácie o zmesi počas reakcií na ohrozenie zdravia.  …

Informácie týkajúce sa použitia UFI (jedinečného identifikátora receptúry zmesi)

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca  Jedinečný identifikátor receptúry zmesi (UFI) je kód pozostávajúci zo 16 znakov, ktorý je uvedený na etikete zmesí. UFI je prvkom predloženia nebezpečných zmesí, ktoré sa musí vykonávať v harmonizovanej podobe (PCN). V dôsledku predloženia budú zdravotníckym pracovníkom v členských štátoch…

Naše služby týkajúce sa tvorby a oznamovania UFI kódu

MSDS-Europe – UFI služby Naše UFI služby boli vytvorené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542. Naším cieľom je poskytovať profesionálne služby na najvyššej úrovni dovozcom a následným autorom receptúr zmesí, aby sme im mohli pomáhať s riešením problémov súvisiacich s aplikáciou UFI kódu a znížili tak ich administratívnu záťaž….

Výstražné upozornenie

Kompletný zoznam viet o nebezpečnosti (bezpečnostné upozornenia H) v súlade s predpisom CLP.

Bezpečnostné upozornenie

Kompletný zoznam preventívnych viet v súlade s predpisom CLP.

Vytvorenie návrhu označenia

Vytvorenie návrhu označenia CLP pre chemické látky a zmesi. Preklad návrhu označenia do všetkých jazykov EÚ.