Címke: označovanie CLP

Predloženie PCN

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Predloženie PCN Jedinečné, harmonizované oznamovanie zmesí s jedinečným identifikátorom receptúry zmesi (UFI), ktorý je špecifikovaný v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/542 (predloženie PCN), poskytuje možnosť, aby sa vo všetkých členských štátoch EHP rýchlo nahlasovali informácie o zmesi počas reakcií na ohrozenie zdravia.  …

Informácie týkajúce sa použitia UFI (jedinečného identifikátora receptúry zmesi)

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca  Jedinečný identifikátor receptúry zmesi (UFI) je kód pozostávajúci zo 16 znakov, ktorý je uvedený na etikete zmesí. UFI je prvkom predloženia nebezpečných zmesí, ktoré sa musí vykonávať v harmonizovanej podobe (PCN). V dôsledku predloženia budú zdravotníckym pracovníkom v členských štátoch…

Naše služby v súvislosti s predkladaním oznámení PCN a generovania UFI

MSDS Europe – Služby UFI/PCN Naše služby týkajúce sa predkladania oznámení PCN boli vymedzené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542 v znení neskorších zmien a doplnení. Naším cieľom je zabezpečiť profesionálne služby najvyššej úrovne pre tie subjekty, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti.   Konzultačné služby, odborná príprava* Základná odborná príprava PCN – predbežná, teoretická…

Výstražné upozornenie

Kompletný zoznam viet o nebezpečnosti (bezpečnostné upozornenia H) v súlade s predpisom CLP.

Bezpečnostné upozornenie

Kompletný zoznam preventívnych viet v súlade s predpisom CLP.

Vytvorenie návrhu označenia

Vytvorenie návrhu označenia CLP pre chemické látky a zmesi. Preklad návrhu označenia do všetkých jazykov EÚ.