Címke: etichetă CLP

Fraze de pericol H

Lista completă al frazelor de pericol (fraze H) conform Regulamentului CLP.

Fraze de precauţie P

Lista completă al frazelor de precauţie (fraze P) conform Regulamentului CLP.

Întocmirea proiectului de etichetă

Întocmirea unui proiect de etichetă CLP pentru substanţe chimice şi amestecuri Traducerea proiectului de etichetă în toate limbile UE.