Címke: etichetă CLP

Eticheta CLP, etichetare în practică

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Eticheta CLP, etichetare în practică   Produsele supuse securității chimice trebuie etichetate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).   Obligația de etichetare Dacă această substanţă sau amestecul în sine este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu Regulamentul CLP…

Fraze de pericol

Lista completă al frazelor de pericol (fraze H) conform Regulamentului CLP.

Fraze de precauţie P

Lista completă al frazelor de precauţie (fraze P) conform Regulamentului CLP.

Întocmirea proiectului de etichetă

Întocmirea unui proiect de etichetă CLP pentru substanţe chimice şi amestecuri Traducerea proiectului de etichetă în toate limbile UE.