Címke: Oznakowanie CLP

Przekazywanie informacji do PCN

Baza wiedzy karta charakterystyk – przekazywanie informacji do PCN Ujednolicone, zharmonizowane przekazywanie informacji o mieszaninach z przypisanym niepowtarzalnym identyfikatorem postaci czynnej (UFI) określonym w Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/542 (przekazywanie informacji do PCN) stwarza we wszystkich państwach członkowskich EWG możliwość szybkiego przekazania informacji dotyczących mieszaniny w sytuacji zagrożenia zdrowia.   Kto…

Informacje dotyczące stosowania UFI (niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej)

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej  Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. UFI jest elementem uwzględnianym podczas przekazywania informacji o mieszaninach niebezpiecznych, które musi być dokonywane w zharmonizowanym formacie (PCN).  W wyniku przekazania informacji, personel medyczny w państwach członkowskich UE…

Usługi zgłoszeń PCN, szkolenia, doradztwo, zarządzanie UFI

MSDS Europe — Usługi związane z UFI / zgłoszeniami PCN Nasze usługi związane ze zgłoszeniami PCN zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 wraz z późniejszymi zmianami. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie dla podmiotów zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń.   Usługi doradcze, szkolenia* Szkolenie podstawowe w zakresie…

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Pełna lista zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z przepisami CLP.

Tworzenie projektu etykiety

Tworzenie projektu etykiety CLP dla substancji i mieszanin chemicznych. Tłumaczenie projektu etykiety na wszystkie języki UE.