Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Piktogramov nevarnosti (GHS / CLP)


CLP Informacije

 

Po 1. juniju 2015: „Na podlagi razvrstitve se v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 na etiketi navedejo vsaj naslednji elementi: piktogrami za nevarnost, opozorilne besede, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki. Barvni piktogram iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 lahko nadomesti črno–belo grafično reprodukcijo celotnega piktograma za nevarnost ali samo grafično reprodukcijo simbola.

 

PIKTOGRAMI ZA NEVARNOSTI (GHS / CLP)

 

         "Jedkost"

"Okolje" "Plinska jeklenka"  

 GHS05    

Prenesi: TIF EPS GIF    

   GHS09    

  Prenesi: TIF EPS GIF  

 GHS04     

    Prenesi: TIF EPS GIF

"Klicaj" "Bomba med eksplozijo"            "Plamen"

  GHS07    

Prenesi: TIF EPS GIF    

 GHS01    

Prenesi: TIF EPS GIF    

 GHS02      

  Prenesi: TIF EPS GIF  

"Plamen okoli kroga" "Nevarnosti za zdravje" "Lobanja in prekrižane kosti"

 GHS03    

  Prenesi: TIF EPS GIF  

 GHS08    

  Prenesi: TIF EPS GIF  

GHS06    

  Prenesi: TIF EPS GIF  

 

 

Tags:  CLPGHSPiktogramovepsgifnevarnostiprenesitif


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References