Címke: základňa vedomostí pre kozmetické výrobky

SPRAVA O BEZPECNOSTI KOZMETICKEHO VYROBKU – Uzorak

Základňa vedomostí pre kozmetické výrobky – SPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOZMETICKÉHO VÝROBKU Stiahnutiu: SPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOZMETICKÉHO VÝROBKU – Uzorak   Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku má obsahovať minimálne tieto údaje: ČASŤ A – Informácia o bezpečnosti kozmetického výrobku   1. Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie kozmetického výrobku Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického…

Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

Krátke zhrnutie povinností distribútorov kozmetických výrobkov.

Zodpovednosti zodpovednej osoby

Úlohy definované predpismi v oblasti kozmetických výrobkov pre „zodpovednú osobu“.

Kozmetické-výrobky – súhrn užitočných informácií

Súhrn užitočných základných materiálov, ktoré vám pomáhajú porozumieť základným požiadavkám v oblasti kozmetiky a dodržiavať ich.