Címke: Značení CLP

Specifikace ohledně UFI kódu a označování nebezpečných směsí

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Specifikace ohledně UFI kódu a označování nebezpečných směsí Jednoznačný identifikátor složení (UFI) je 16-znakový kód, který se bude uvádět na štítcích nebezpečných směsí. UFI kód umožňuje toxikologickým centrům poskytovat v případě mimořádné události informace o nebezpečných směsích. Pokyny ohledně UFI kódu budou uváděny postupně (v…

Naše služby týkající se tvoření a oznamování UFI kódu

MSDS-Europe – UFI služby Naše UFI služby byly vytvořeny v souladu s nařízením Komise /EU) 2017/542. Naším cílem je poskytovat profesionální služby na nejvyšší úrovni dovozcům a následným autorům receptur směsí, aby jsme jim mohli pomáhat s řešením úloh souvisejících s aplikací UFI kódu a snížili tak jejich administrativní zátěž….