Címke: Značení CLP

Štítek CLP, označování v praxi

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Štítek CLP, označování v praxi Produkty podléhající chemické bezpečnosti musí být označeny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP).   Povinnost označování Pokud je látka nebo směs samotná klasifikována jako nebezpečná podle nařízení CLP Pokud se jedná o výbušný produkt Pokud se jedná o…

Předkládání PCN

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – předkládání PCN Sjednocené, harmonizované oznamování směsí s jedinečným identifikátorem vzorce (UFI) uvedeným v Nařízení Komise (EU) č. 2017/542 (předkládání PCN) poskytuje ve všech členských státech EHS příležitost rychle nahlásit informace týkající se směsi při reakci na situaci zdravotnické nouze.   Povinnost předložit PCN V případě…

Informace týkající se použití UFI (Jedinečný identifikátor vzorce)

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Jedinečný identifikátor vzorce Jedinečný identifikátor vzorce (UFI) je 16místný kód, který se uvádí na štítku směsí. UFI je prvek při předkládání nebezpečných směsí, který se musí realizovat v harmonizované podobě (PCN). Výsledkem předkládání bude, že zdravotnický personál v členských státech EU dostane k dispozici…

Naše služby související s oznamováním PCN a generováním UFI

MSDS Europe – služby související s UFI / oznamováním PCN Naše služby související s oznamováním PCN byly připraveny v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542 a jeho dodatky. Naším cílem je poskytovat nejvyšší úroveň profesionálních služeb těm, kdo jsou povinni provádět oznamování.   Naše služby související s oznamováním PCN Oznamování…

Standardní věty o nebezpečnosti

Kompletní seznam vět o nebezpečnosti (standardních vět o nebezpečnosti H) v souladu s předpisem CLP.

Vytvoření návrhu etikety

Vytvoření návrhu etikety CLP pro chemické látky a směsi. Překlad návrhu etikety do všech jazyků EU.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Kompletní seznam preventivních vět v souladu s předpisem CLP.