Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Symboly nebezpečí


MSDS Informace

 

o 1. června 2015:

V případě směsi se na základě klasifikace uvede(-ou) na štítku v souladu se směrnicí 1999/45/ES alespoň příslušný symbol(-y), označení nebezpečnosti, věta(-y) označující rizikovost a pokyny pro bezpečné zacházení. Symbol může být uveden jako černobílá grafická reprodukce.

 

Symboly nebezpečí

 

C

E   

F

Žíravý

Výbušný   

Vysoce hořlavý

 

F+

 

N   

 

O

Extrémně hořlavý

 Nebezpečný pro životní prostředí   

Oxidující

 

T

 

T+   

 

Xi

Toxický

Vysoce toxický   

Dráždivý

 

Xn

   
   

Zdraví škodlivý

 

 

 

 


Tags:  (symbolySymbolnebezpečí


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References