Címke: usługi w zakresie produktów kosmetycznych

Tworzenie kart charakterystyk dla produktów kosmetycznych

Nasza usługa tworzenia karty charakterystyki jest opcjonalna w przypadku produktów kosmetycznych. Tworzenie kart charakterystyki dla produktów kosmetycznych nie jest obowiązkowe, ale w wielu przypadkach może stanowić skuteczny sposób komunikacji uwzględniający bezpieczeństwo miejsca pracy.

Tworzenie tłumaczenie projektu etykiety dla produktów kosmetycznych

Tworzenie, tłumaczenie projektu etykiety dla produktów kosmetycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Tworzenie oceny bezpieczeństwa dla kosmetyków

Usługa tworzenia oceny zagrożeń dla produktów kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009

Usługa notyfikacji CPNP

Usługa notyfikacji produktów kosmetycznych do portalu CPNP.

Usługi związane z wprowadzaniem produktów kosmetycznych na rynek

Usługi związane z wprowadzaniem produktów kosmetycznych na rynek. Tworzenie dokumentacji i notyfikacja dla dystrybucji i produkcji produktów kosmetycznych.