Címke: kozmetika

POROCILO O VARNOSTI KOZMETICNEGA IZDELKA- vzorec

Baza znanja za kozmetične proizvode – POROČILO O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA Prenesi: POROČILO O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA – vzorec   Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka vsebuje najmanj naslednje: DEL A – Informacije o varnosti kozmetičnega izdelka   1. Kvantitativna in kvalitativna sestava kozmetičnega izdelka Kvalitativna in kvantitativna sestava kozmetičnega izdelka, vključno…

Dolžnosti distributerjev kozmetičnih izdelkov

Kratek povzetek obveznosti distributerjev kozmetičnih proizvodov.

Obveznosti odgovorne osebe

Naloge “odgovorne osebe”, določene s predpisi o kozmetičnih proizvodih.

Zahteva za storitve v zvezi s kozmetičnimi proizvodi

Spletni obrazec za zahtevo storitev v zvezi s kozmetičnimi proizvodi

Kozmetični proizvodi – zbirka koristnih informacij

Zbirka uporabnih gradiv, ki vam pomaga pri razumevanju in skladnosti s pravnimi zahtevami na področju kozmetike.

MSDS-Europe – Resnična alternativa programske opreme za varnostne liste

ToxInfo Kft. je že več kot 17 let dejavno na področju kemijske varnosti. Spoznajte naše podjetje, naše storitve na področju kemijske varnosti in naše številne koristne članke ter različne informacije.

Izdelava varnostih listov za kozmetične proizvode

V primeru kozmetičnih proizvodov je naša storitev izdelave varnostnih listov na voljo kot opcija. Izdelava varnostnega lista za kozmetične proizvode ni obvezna, ampak je vseeno v večini primerov primerno sredstvo za komuniciranje pri varnosti na delovnem mestu.

Izdelava in prevajanje osnutkov etiket za kozmetične proizvode

Izdelava in prevajanje osnutkov etiket za kozmetične proizvode v skladu z veljavnimi predpisi.

Izdelava ocena varnosti za kozmetične proizvode

Izdelava ocene varnosti za kozmetične proizvode v skladu z uredbo (ES) št. 1223/2009.

Storitev priglasitve na CPNP

Storitev za priglasitev kozmetičnih proizvodov na portal CPNP.

Storitve, vezane na dajanje kozmetičnih proizvodov na trg.

Storitve, vezane na dajanje kozmetičnih proizvodov na trg. Izdelava dokumentacije in priglasitev za distribucijo ter proizvodnjo kozmetičnih proizvodov.