Dolžnosti distributerjev kozmetičnih izdelkov

Baza znanja kozmetičnih proizvodov – Dolžnosti distributerjev kozmetičnih izdelkov

 

Temeljno pravilo za razumevanje odgovornosti distributerjev kozmetičnih proizvodov

Če distributer meni ali ima razlog za domnevo, da določen kozmetični proizvod ni v skladu z Uredbo (ES) št. 1223/2009, mora nemudoma opraviti popravljalne ukrepe, da bo proizvod v skladu z zahtevami, ga odstrani s trga ali ga prekliče, odvisno od situacije.

Nadalje, če kozmetični proizvod predstavlja tveganje za človeško zdravje, mora odgovorna oseba nemudoma o tem obvestiti pristojne organe države članice, v kateri je proizvod na voljo in tiste države članice, kjer so informacije o izdelkih na voljo in dostopne, z vsemi podrobnostmi, predvsem o neskladnosti ali o morebitnih popravljalnih ukrepih.

 

Distributer

Pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu Skupnosti.

Ne velja za distributerja ki trži kozmetični izdelek na trgu pod svojim imenom ali blagovno znamko, ali že obstoječi izdelek na trgu spremeni tako, da ni več skladen z zahtevami za izdelek, saj v tem primeru velja za odgovorno osebo.

Tržijo se lahko samo kozmetični izdelki, ki imajo varnostno oceno, dokumentacijo o informacijah o izdelku in oznake v skladu z 1223/2009/ES, in ki se proizvajajo v skladu z dobro proizvodno prakso.

Uredba (ES) št. 1223/2009 velja od 11. julija 2013 za Evropsko skupnost in članice območja Evropskega združenja za prosto trgovino EFTA – Norveško, Švico, Islandijo in Liechtenstein.

 

Obveznosti distributerjev

1. Odgovornost distributerja, da preveri:

  • če so zahtevane informacije označevanj navedene na proizvodu
  • ime odgovorne osebe ali registrirano ime podjetja in naslov
  • serijska številka ali identifikacijska številka kozmetičnega izdelka
  • seznam sestavin na vsebniku ali embalaži ali na priloženih informacijah

2. Če so izpolnjene predpisane zahteve za jezik, je treba informacije zapisati v uradnem jeziku države, v kateri se bo tržil končni izdelek.

3. Potrebno je preveriti, ali določen rok trajanja še ni potekel.

 

Elementi etikete

Kozmetični izdelki dostopni na trgu samo, če so na primarni in skundarni embalaži kozmetičnih izdelkovnaslednje informacije v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi:

1. Ime ali registrirano ime in naslov odgovorne osebe. Za uvožene kozmetične izdelke se jasno navede država izvora.

2. Nominalna vsebina ob času pakiranja, navedena z maso ali prostornino

(Razen pri embalaži, ki vsebuje manj kot pet gramov ali pet mililitrov, brezplačnih vzorcih in pakiranjih za enkratno uporabo; za predpakirane izdelke, ki se običajno prodajajo kot komplet izdelkov.)

3. Minimalni rok trajanja

a, Oznaka datuma najkrajšega roka trajanja za kozmetične proizvode z rokom trajanja, ki je krajši od 30 mesecev.

Ustrezna oblika: po simbolu datuma za rok trajanja uporabe ali besedilu “Potrebno uporabiti do” mora biti datum najmanjšega roka trajanja jasno izražen in mora biti sestavljen bodisi iz meseca in leta bodisi iz dneva, meseca in leta (v takem vrstnem redu).

b, za kozmetične izdelke z minimalnim rokom trajanja več kot 30 mesece, je treba navesti časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je njegova uporaba varna in ga uporabnik lahko brez škode uporablja.  Simbolu najkrajšega roka trajanja sledi čas, naveden v mesecih in/ali letih, Vendar se ta zahteva ne bi smela uporabljati, kadar pojem trajnosti izdelka po odprtju ni pomemben, to je pri izdelkih za enkratno uporabo, izdelkih, ki se ne pokvarijo, ali izdelkih, ki se ne odpirajo.

4. Podrobni varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporab.

5. Serijska številka proizvodnje ali referenčna številka za identifikacijo kozmetičnega izdelka.

6. Namen kozmetičnega izdelka, razen če je razviden iz njegovega videza

7. Seznam sestavin po nomenklaturi INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). Te informacije morajo biti označene samo na zunanji embalaži (če je potrebno).

Oznaka mora biti na voljo v jeziku države članice, v kateri se proizvod prodaja za končnega uporabnika (razen: “Sestavine”).

Če ni možno navesti omenjenega podatka na oznaki zaradi praktičnih razlogov, mora biti ta podatek naveden na letaku, brošuri, traku ali kartici, ki je priložena ali pritrjena na proizvod.

Ponujena storitev: Izdelava in prevajanje osnutkov etiket za kozmetične proizvode

 

Priglasitev proizvoda, ki je že na trgu

Distributer, ki omogoči dostopnost kozmetičnegaizdelka na trgu v državi članici, ki se že prodaja v drugi državi članici, in na svojo pobudo prevede podatke na označbi na izdelku,da se uskladi z nacionalno zakonodajo, posreduje elektronski obliki v CPNP.

Za obveščanje so potrebni naslednji podatki:

  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej dostopen;
  • kategorija kozmetičnega proizvoda, njegovo ime v državi članici, kamor je poslano in njegovo ime v tisti državi članici, kjer je na voljo, kar omogoča njegovo specifično identifikacijo;
  • ime države članice, v kateri je kozmetični izdelek na trgu;
  • ime in naslov distributerja

Če pride do spremembe katerega koli podatka, mora distributer ali odgovorna oseba to takoj posredovati oz. posodobiti preko portala CPNP.

 

Povezani strokovni materiali

Ponujene storitve