Címke: storitve

Izdelava varnostih listov za kozmetične proizvode

V primeru kozmetičnih proizvodov je naša storitev izdelave varnostnih listov na voljo kot opcija. Izdelava varnostnega lista za kozmetične proizvode ni obvezna, ampak je vseeno v večini primerov primerno sredstvo za komuniciranje pri varnosti na delovnem mestu.

Izdelava in prevajanje osnutkov etiket za kozmetične proizvode

Izdelava in prevajanje osnutkov etiket za kozmetične proizvode v skladu z veljavnimi predpisi.

Izdelava ocena varnosti za kozmetične proizvode

Izdelava ocene varnosti za kozmetične proizvode v skladu z uredbo (ES) št. 1223/2009.

Storitev priglasitve na CPNP

Storitev za priglasitev kozmetičnih proizvodov na portal CPNP.