Długoterminowa współpraca w zakresie bezpieczeństwa chemicznego

Program wsparcia klienta MSDS-Europe — ustalenia umowne

W ramach programu wsparcia klienta MSDS-Europe opracowaliśmy umowę, która jest w stanie zapewnić odpowiednią elastyczność i korzyści finansowe w długim okresie.

W przypadku zawarcia umowy udzielamy skumulowanych rabatów na wszystkie karty charakterystyki zakupione w danym okresie (miesiąc lub kwartał), zapewniając jednocześnie odroczony termin płatności.

 

Korzyści finansowe

 • Skumulowane rabaty ilościowe — rabat na wszystkie produkty zamówione w danym kwartale
 • Odroczenie płatności — rozliczenia kwartalne
 • „Kredytowanie” wydatków — płatność odroczona (powyżej 90 dni)
 • Niższe koszty transakcji

 

Uproszczona administracja

 • Jedna faktura zawierająca wszystkie zamówienia z 3 miesięcy
 • Mniej czynności administracyjnych, prostsza księgowość
 • Przyspieszony proces składania zamówień

 

Pozostałe korzyści

 • Oczywiście nadal można korzystać z wszystkich wymienionych wcześniej zalet przypisanych do statusu kluczowego klienta.

 

Umowa

 • Typ umowy: ogólna umowa handlowa
 • Zawierana na czas określony, zazwyczaj danego roku
 • Ogólna umowa ramowa nie pociąga za sobą zobowiązania do składania zamówień
 • Umożliwia rozliczenia miesięczne lub kwartalne

Aby zapoznać się z treścią projektu umowy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta

 

Program wsparcia klienta MSDS-Europe

 • W przypadku zawarcia umowy przydzielamy dedykowaną osobę do kontaktu w celu zapewnienia sprawnej obsługi i najwyższej jakości wsparcia

 

Polecane usługi