Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

CLP - Važni datumi


 

Uredba CLP na snagu je stupila 20. siječnja 2009.  Međutim, neće sve odredbe  Uredbe CLP odmah biti obvezujuće: Postoje prijelazne odredbe navedene u članku  61. Uredbe CLP, kojima se određuju dva vremenska roka koji utječu na razvrstavanje,  obavijesti o opasnosti i pakiranje opasnih tvari i smjesa, naime 1. prosinca 2010. i 1. lipnja 2015.

 

Od 20. siječnja 2009. primjenjuju se sljedeća pravila


 • do 1. prosinca 2010. tvari se moraju i dalje razvrstavati, označavati i pakirati u  skladu s DSD-om. Međutim, tvar se također može razvrstavati, označavati i  pakirati sukladno Uredbi CLP prije tog datuma. U tom slučaju odredbe o  označavanju i pakiranju iz DSD-a neće se više primjenjivati na tu tvar. To znači da  označavanje i pakiranje moraju poštivati odredbe iz Uredbe CLP,
 • do 1. lipnja 2015. smjese se moraju i dalje razvrstavati, označavati i pakirati u  skladu s DPD-om. Međutim, smjesa se također može razvrstavati, označavati i  pakirati sukladno Uredbi CLP prije tog datuma. U tom slučaju odredbe o  označavanju i pakiranju iz DPD-a neće se više primjenjivati na tu smjesu. To  znači da označavanje i pakiranje moraju poštivati odredbe Uredbe CLP,
 • do 1 lipnja 2015. razvrstavanje tvari sukladno DSD-u mora se navesti u  Sigurnosno-tehničkom listu. To će se primjenjivati i na Sigurnosno-tehničke listove  za same tvari i na Sigurnosno-tehničke listove za smjese koje sadrže te tvar.
 • do 1 prosinca 2010., ako je tvar razvrstana, označena i pakirana sukladno Uredbi  CLP, razvrstavanje iz Uredbe CLP mora se navesti u Sigurnosno-tehničkom listu,  uz razvrstavanje na temelju DSD-a. Međutim, dobavljač može odabrati da utvrdi  razvrstavanje tvari prema Uredbi CLP prije potpune primjene Uredbe CLP. U tom  slučaju, dobavljač bi mogao navesti i ovu informaciju na popratnom Sigurnosnotehničkom  listu, pod naslovom “ostale informacije”.
 • do 1. lipnja 2015. razvrstavanje smjese sukladno DPD-u mora se navesti u  Sigurnosno-tehničkom listu,
 • do 1. lipnja 2015., ako je smjesa razvrstana, označena i pakirana sukladno Uredbi  CLP, razvrstavanje prema Uredbi CLP mora se navesti u Sigurnosno-tehničkom listu, uz razvrstavanje na temelju DPD-a. Međutim, dobavljač može odabrati da  utvrdi razvrstavanje smjese prema Uredbi CLP prije potpune primjene Uredbe  CLP. U tom slučaju, dobavljač bi mogao navesti i ovu informaciju na popratnom  Sigurnosno-tehničkom listu, pod naslovom “ostale informacije”
 • od 20. siječnja 2009. počinje se primjenjivati Glava V. tako da proizvođači,  uvoznici i krajnji korisnici mogu podnijeti prijedloge usklađenog razvrstavanja  Agenciji (članak 37. stavak (2) Uredbe CLP) te podnose prijedlog nadležnom tijelu  države članice u slučaju da imaju nove informacije koje mogu dovesti do  promjene u usklađenom razvrstavanju i označavanju (članak 37. stavak (6)  Uredbe CLP).

 

Od 1. prosinca 2010. primjenjuju se sljedeća pravila


 • tvari se moraju razvrstavati sukladno DSD-u i CLP-u,
 • tvari se moraju označiti i pakirati samo sukladno Uredbi CLP, ali tvari koje su već  razvrstane, označene i pakirane sukladno DSD-u te su stavljene na tržište (tj. “na  police”) prije 1. prosinca 2010. trebat će samo ponovno označiti i pakirati do 1.  prosinca 2012,
 • do 1. lipnja 2015. smjese se moraju i dalje razvrstavati, označavati i pakirati u  skladu s DPD-om. Međutim, smjesa se također može razvrstavati, označavati i  pakirati sukladno Uredbi CLP prije tog datuma. U tom slučaju odredbe o  označavanju i pakiranju iz DPD-a ne primjenjuju se više na tu smjesu. To znači da  označavanje i pakiranje moraju poštivati odredbe Uredbe CLP
 • do 1. lipnja 2015. razvrstavanje tvari sukladno DSD-u mora se navesti u  Sigurnosno-tehničkom listu, uz razvrstavanje prema Uredbi CLP. To će se  primjenjivati i na Sigurnosno-tehničke listove za same tvari i na Sigurnosnotehničke  listove za smjese koje sadrže te tvari,
 • do 1.lipnja 2015. razvrstavanje smjese sukladno DPD-u mora se navesti u  Sigurnosno-tehničkom listu,
 • do 1. lipnja 2015., ako je smjesa razvrstana, označena i pakirana sukladno Uredbi  CLP, razvrstavanje prema Uredbi CLP mora se navesti u Sigurnosno-tehničkom  listu, zajedno s razvrstavanjem na temelju DPD-a. Međutim, dobavljač može da  utvrdi razvrstavanje smjese prema Uredbi CLP prije potpune primjene Uredbe  CLP. U tom slučaju dobavljač bi mogao navesti i ovu informaciju na popratnom  Sigurnosno-tehničkom listu, pod naslovom “ostale informacije”.


Od 1. lipnja 2015. primjenjuju se sljedeća pravila


 • tvari se moraju razvrstavati samo sukladno Uredbi CLP,
 • smjese se moraju razvrstavati, označavati i pakirati samo sukladno Uredbi CLP,  ali smjese koje su već razvrstane, označene i pakirane sukladno DPD-u te su  stavljene na tržište (tj. “na police”) prije 1. lipnja 2015. trebat će samo ponovno  označiti i pakirati do 1. lipnja 2017. i
 • razvrstavanja tvari i smjesa sukladno Uredbi CLP mora se navesti u Sigurnosnotehničkom  listu. 

 

 

Tags:  CLPVažni datumi


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References