Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: distribútor


Povinnosti distributorů kosmetických výrobků

Distribuce kosmetických výrobků vyžaduje zvláštní pozornost, protože distributor musí do určité míry kontrolovat dodavatele, aby bylo zajištěno, že distribuovaný kosmetický výrobek plně odpovídá požadavkům Směrnice 1223/2009/ES. Náš článek poskytuje užitečné rady o nezbytných dohodách a úkolech, které je nutno provést před umístěním kosmetických výrobků na trh.

Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

Distribúcia kozmetických výrobkov vyžaduje zvláštnu pozornosť, pretože distribútor musí do určitej miery kontrolovať dodávateľov, aby sa zaistilo, že distribuovaný kozmetický výrobok plne zodpovedá požiadavkám Smernice 1223/2009/ES. Náš článok poskytuje užitočné rady o nevyhnutných dohodách a úlohách, ktoré je nutné vykonať pred umiestnením kozmetických výrobkov na trh.

The obligations of distributors of cosmetic products

The distribution ofcosmetic products requires significant attention, as the distributor has to check the supplier to a certain extent, in order to ensure that the distributed cosmetics fully meet the requirements of Regulation 1223/2009/EC. Our article provides useful guidance about the necessary arrangements and tasks which need to be done prior to the placing of cosmetic products on the market.


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References