Obligațiile distribuitorilor produselor cosmetice

Produse cosmetice baze de cunoștințe – Obligațiile distribuitorilor de produse cosmetice

Regula de bază pentru înțelegerea obligațiilor distribuitorilor de produse cosmetice

În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un produs cosmetic nu este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, trebuie să ia imediat măsurile corective necesare pentru a aduce produsul respectiv în conformitate cu acesta, să îl retragă sau să îl recheme, după caz.

În plus, în cazul în care produsul cosmetic prezintă un risc pentru sănătatea umană, persoanele responsabile informează imediat autoritățile naționale competente ale statelor membre în care au pus la dispoziție produsul și statul membru în care dosarul cu informații despre produs este ușor accesibil, oferind detalii, în  special, a neconformității și a măsurilor corective luate.

 

Distribuitor

Persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie, altă decât producătorul sau importatorul, care plasează pe piaţă un produs cosmetic.

Nu este considerat distribuitor persoana care introduce un produs cosmetic sub numele sau marca sa pe piață, sau modifică produsul deja pe piață în conformitate cu cerințele pentru produs şi care în acest caz, este considerată persoana responsabilă.

Pot fi introduse pe piaţă numai produsele pentru care Evaluarea siguranţei produsului cosmetic, dosarul de informare cu privire la produs, etichetarea conform regulamentului 1223/2009/CE sunt elaborate, și a căror producție este efectuată în conformitate cu bunele practici de fabricație.

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 trebuie aplicat începând cu 11 iulie 2013 de către membrile Comunității Europene și membrile Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) – Norvegia, Elveția, Islanda, Liechtenstein.

 

Obligațiile distribuitorilor

1. Distribuitorul trebuie să verifică:

  • dacă sunt prezente informaţiile de etichetare prevăzute pentru produs
  • numele persoanei responsabile sau numele și adresa companiei înregistrate
  • numărul de lot al produsului sau numărul de referinţă pentru identificarea produsului cosmetic
  • lista ingredientelor indicată numai pe recipient sau ambalaj, sau în documentul de informare cu privire la produs

2. Limba în care sunt redactate informaţiile menţionate este stabilită de legislaţia statelor membre în care produsul este pus la dispoziţia utilizatorului final.

3. Este necesar verificarea termenului de valabilitate.

 

Elemente pentru etichetă

Produsele cosmetice sunt puse la dispoziţie pe piaţă doar dacă pe recipientul și pe ambalajul produselor cosmetice sunt inscripţionate următoarele informaţii cu caractere vizibile, de neșters și ușor lizibil:

1. Numele sau denumirea comercială și adresa persoanei responsabile. Pentru produsele cosmetice importate se specifică ţara de origine.

2. Conţinutul nominal la data ambalării, exprimat în greutate sau în volum

(Cu excepţia: cazurilor în care ambalajele conţin mai puţin de cinci grame sau cinci mililitri, a mostrelor gratuite și a ambalajelor conţinând produse pentru o singură folosire; la produsele preambalate vândute).

3. Data de minimă durabilitate

a, Indicarea datei de minimă durabilitate pentru produsele cosmetice cu o durabilitate minimă mai mică de 30 de luni.

Formatul adecvat: după simbolul sau de menţiunea: „a se folosi preferabil înainte de”, data de minimă durabilitate este exprimată clar și indică fie luna și anul, fie ziua, luna și anul, în această ordine.

b, Produsele cosmetice cu o durabilitate mai mare de 30 de luni sunt însoţite de indicarea duratei de utilizare după deschidere pentru care produsul este sigur și poate fi folosit fără a avea efecte nocive asupra consumatorului.  Simbolul durabilității minime este urmat de timpul indicat în luni și / sau ani,  cu excepţia cazului în care conceptul de durabilitate după deschidere este irelevant: pentru produsele de unică folosinţă, produsele care nu prezintă risc de deteriorare sau produsele care nu se deschid.

4. Precauţii speciale care trebuie respectate la utilizare.

5. Numărul de lot al produsului sau numărul de referinţă pentru identificarea produsului cosmetic.

6. Funcţia produsului cosmetic, în cazul în care aceasta nu reiese clar din prezentarea sa.

7. Lista ingredientelor conform denumirii INCI  (International Nomenclator Cosmetic Ingredient). Această informaţie poate fi indicată numai pe ambalaj (dacă aplicabil).

Limba în care sunt redactate informaţiile menţionate pe etichetă este stabilită de legislaţia statelor membre în care produsul este pus la dispoziţia utilizatorului final(cu excepţia „Ingrediente“).

În cazul în care, din motive practice, este imposibilă specificarea pe etichetă a informaţiilor, se aplică următoarele: informaţiile se menţionează pe un fluturaș, etichetă, marcaj, bandă sau card inclus sau atașat produsului.

Serviciile oferite: Redactare, traducere de proiect de etichetă pentru produse cosmetice

 

Notificarea produselor deja prezente pe piaţă

Distribuitorii care pun la dispoziție într-un stat membru un produs cosmetic deja introdus pe  piață într-un alt stat membru și care traduc, din proprie inițiativă, orice element al etichetei produsului respectiv pentru a respecta legislația națională, trebuie să notifice anumite informații în sistemul CPNP.

Pentru notificare sunt necesare următoarele informații:

  • numele și adresa persoanei responsabile care păstrează disponibil dosarul cu informaţii despre produs;
  • categoria produsului cosmetic și denumirea sau denumirile acestuia în statul membru în care este pus la dispoziție, care permit identificarea sa specifică;
  • statul membru în care produsul cosmetic urmează a fi introdus pe piaţă;
  • numele și adresa distribuitorului.

În cazul în care informaţiile se modifică, distribuitorul furnizează fără întârziere o actualizare prin portalul CPNP.

Materiale profesionale asociate

 

Serviciile oferite