Naši cilji

Pri izdelavi, prevajanju in upravljanju varnostnih listov ponujamo za majhna in velika podjetja, ki svojo dejavnost opravljajo z uporabo nevarnih materialov (proizvajalci, distributerji, uporabniki) pomoč na ravni najvišjega kakovostnega standarda.

 

Naše dejavnosti

Naša glavna dejavnost je izdelava, prevajanje oziroma strokovno lektoriranje po zakonu predpisanih varnostnih listov za nevarne snovi in materiale. Seveda pa usklajeno s potrebami trga opravljamo tudi druge dejavnosti, ki so povezane z zakonodajo REACH in GHS / CLP.

 

Naša politika za kakovost

Naše podjetje ne prodaja programske opreme MSDS in ne izdeluje varnostnih listov naših strank z uporabo programske opreme MSDS. Kljub temu pa nudimo resnično alternativo programske opreme MSDS, ki je prav tako sposobna hitro izdelati varnostne liste in je tudi cenovno ugodna, seveda brez pomanjkljivosti/napak, ki so za tovrstne programske opreme značilne.

Bolj obširne informacije o programski opremi za pripravljanje varnostnih listov lahko dobite v izdelani študiji o tovrstnih programskih opremah.

 

Strokovnost

Za pripravo MSDS-a je vsekakor potrebno poznavanje ustrezne zakonodaje ter vsakodnevno sledenje sprememb zakonodaje. Dober MSDS je pripravljen s primerno interno logiko, točke dokumenta so enotne in v logičnem zaporedju, uvrstitev v nevarnostni razred in stavki H in P so glede na vse aspekte točni, vse navedeno pa je seveda res, tudi ko govorimo o prevodu varnostnega podatkovnega lista.

 

Naš način dela:

Več podrobnosti glede našega dela si lahko preberete v člankih »Naš način dela – pravilni postopek pri izdelavi varnostnega lista« in v »Prevajanje varnostnega lista«.

 

Garancija

Garantiramo, da so varnostni podatkovni listi, ki jih pripravimo, vsebinsko ter oblikovno usklajeni z zahtevami ustreznih nacionalnih in skupnostnih zakonov.

Naši strokovnjaki Vam bodo po izdelavi varnostnega lista na voljo, pomagali pri delu s predlogi in nudili pomoč pri vprašanjih, ki se nanašajo na kemično varnost ter rešitve problemov.

 

O zadovoljstvu naših kupcev se lahko prepričate na straneh reference.

MSDS Europe Google+
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr