Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

Usluge u vezi s odobravanjem kozmetičkih proizvoda

 

Razvili smo niz usluga koje odgovaraju potrebama naših budućih klijenata kako bismo pružili pomoć u plasiranju kozmetičkih proizvoda na najučinkovitiji način.

Svojim partnerima pomažemo tijekom cijelog postupka licenciranja, od kreiranja oznake za proizvod do dovršavanja postupka obavještavanja.

 

Kako možemo pomoći

  • Sastavljanje procjene sigurnosti
  • Sastavljanje dokumenta s informacijama o proizvodu (PIF)
  • Sastavljanje nacrta oznake
  • Obavijest o CPNP portalu
  • Po potrebi, sastavljanje sigurnosnog tehničkog lista

(Za detaljan opis naših usluga koje se odnose na kozmetiku kliknite na bilo koju crvenu poveznicu iznad).

 

Naše aktivnosti se obavljaju u skladu s uredbom o kozmetičkim proizvodima (Uredba 1223/2009/EZ).

Osoblje naše tvrtke posjeduje odgovarajuće diplome i stručnjake koji posjeduju profesionalno iskustvo.

 

Jamstvo

 

Preuzimamo punu profesionalnu i financijsku odgovornost za sigurnosne tehničke listove koji izradi naša tvrtka. Primjedbe koje mogu uputiti različiti organi i molbe naših klijenata ispitujemo u roku od 24 sata. Prihvaćamo primjedbe ili reklamacije za sve naše ugovore.

 

Briga o korisnicima

 

Naša služba za korisnike posvećuje veliku pažnju pružanju informacija na brz i kvalitetan način.

Naša služba za korisnike pruža pomoć čak i nakon odobrenja kozmetičkih proizvoda odgovaranjem na stručna i druga pitanja.

 

 

Za upit o cijenama usluga, stručnu pomoć i ako imate bilo kakva pitanja, slobodno kontaktirajte našu službu za korisnike ili ispunite naš internetski obrazac za upit o cijenama.


 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References