Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Hodnocení bezpečnosti‏ - kosmetických přípravcích


Služby související s vydáním oprávnění na kosmetické výrobky

 

Aby bylo prokázáno, že kosmetický výrobek splňuje zákon, odpovědná osoba musí před uvedením kosmetického výrobku na trh zajistit, že kosmetický výrobek podstoupí hodnocení bezpečnosti na základě příslušných informací a že bude vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického výrobku. 

Na základě údajů, dokumentů předaných objednavatelem zhotovíme hodnocení bezpečnosti dané kosmetiky.

Naše firma disponuje se vzděláním určeným v právním předpisu a odborníkem.

 

Informace potřebné pro sestavení hodnocení bezpečnosti:


 • Údaje, kontakty výrobce a distributora
 • Složení výrobku
 • Bezpečnostní listy kompontentů, specifikace, analytické doklady, které dokazují, že vyhovují předpisům vztahujícím se na kosmetické výrobky.
 • Seznam alergenních voňavých látek.
 • Údaje vztahující se na hotový výrobek, specifikace (fyzické, chemické parametry, mikrobiologická čistota, atd.)
 • Jednotka vyhotovení, balení, specifikace balících materiálů, doklad, že vyhovují předpisům vztahujícím se na balení kosmetických výrobků
 • Výsledky zkoušek trvanlivosti
 • Popis způsobu výroby, osvědčení výrobního místa
 • Návod k použití kosmetiky
 • Nápips kosmetiky v originálním jazyce
 • Prohlášení o aplikaci testování na zvířatech

 

Tags:  Hodnocení bezpečnosti‏kosmetických přípravcích


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References