Naším cílem je

Poskytnutí pomoci odpovídající nejvyšším kvalifikačním podmínkám pro zhotovení, překlad a správu bezpečnostního listu malým a velkým firmám (výrobcům, distributorům, uživatelům) zacházejícím se s nebezpečnými látkami

 

Naše činnosti

Naší hlavní činností je zhotovení, překlad a odborná lektorace bezpečnostních předpisů povinných k nebezpečným látkám, přípravkům. Samozřejmě nabízíme služby spojené v souvislosti s REACH a GHS / CLP.

 

Naše politika kvality

Naše firma softver MSDS neprodává, čímž ani nezhotovuje formuláře našich zákazníků. Přesto v rychlosti a efektivity nákladů nabízíme reální alternativu softverů MSDS, samozřejmě bez chyb/nedostatků typických pro softvery.

Podrobnější informace naleznete ve studii připravené o softverech zhotovujicích bezpečnostní list.

 

Naše odborná znalost

Ke zhotovení MSDS je nezbytně nutné důkladná znalost právních předpisů, aktuální sledování jeho změn. Dobrý MSDS disponuje s jednotnou vnitřní logikou, jeho body jsou konsekventní, jeho bezpečnostní zařazení a k němu přiřazené věty R a S jsou správné se zvážením veškerých podmínek, a to se samozřejmě vztahuje na překlad do daného jazyka bezpečnostního listu.

 

Náš pracovní způsob

O našem způsobu práce můžete číst podrobněji v našem článku s názvem pracovní proces zhotovení bezpečnostního listu a jeho překladu.

 

Záruka

Zaručujeme, že námi zhotovené bezpečnostní listy se obsahově a formálně shodují s podmínkami národních a mezinárodních právních předpisu. Na bezpečnostním listu v jakékoli odůvodněném případě modifikujeme části, vůči kterém jsou námitky.

Naši odborníci po zhotovení MSDS jsou Vám k dispozici a v řešení otázkách, problémů týkajících se chemické bezpečnosti  Vaší práci budou budou pomáhat svými radami, návrhy.

 

O spokojenosti našich zákazníků se můžete přesvědčit na naši stránce referencí.


MSDS Europe Google+
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr