Dlhodobá spolupráca v oblasti chemickej bezpečnosti

 

Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe – zmluvné dojednanie

V rámci programu zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe sme vytvorili zmluvné dojednanie, ktoré môže poskytnúť primeranú flexibilitu a finančné výhody pre uspokojenie dlhodobých požiadaviek.

V prípade uzatvorenia zmluvy poskytujeme kumulatívne zľavy pre všetky karty bezpečnostných údajov zakúpené v danom čase (mesiac alebo štvrťrok) s odkladom platby.

 

Finančné výhody

 • Kumulatívne množstvové zľavy – zľava na celý objem objednaný v aktuálnom štvrťroku
 • Odklad platby – štvrťročná fakturácia
 • „Pripísanie“ výdavkov – odklad platby (až 90 dní)
 • Nižšie transakčné náklady

 

Zjednodušená správa

 • Jedna faktúra obsahujúca všetky objednávky za 3 mesiace
 • Znížená administratíva, jednoduchšie účtovníctvo
 • Zrýchlený proces objednávania

 

Iné výhody

 • Samozrejme, môžete neustále využívať všetky výhody už skôr spomínaného statusu kľúčového klienta.

 

Informácie o zmluve

 • Typ zmluvy: všeobecná obchodná zmluva
 • Pevne stanovená doba, zvyčajne s dátumom ukončenia platnosti pre referenčný rok
 • Všeobecná rámcová zmluva nepredstavuje povinnosti objednávať
 • Obsahuje mesačnú alebo štvrťročnú fakturáciu

Ak sa chcete dozvedieť viac o obsahu, požiadajte náš zákaznícky servis o návrh zmluvy

 

Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe

 • V prípade uzatvorenia zmluvy vymenujeme osobnú kontaktnú osobu na zaistenie bezproblémového fungovania a tej najkvalitnejšej pomoci

 

Odporúčané služby