Služby související s umístěním kosmetických výrobků na trh.

Služby související s umístěním kosmetických výrobků na trh. Vytvoření dokumentace a oznámení pro distribuci a výrobu kosmetických výrobků.