Obveznosti odgovorne osebe

Naloge “odgovorne osebe”, določene s predpisi o kozmetičnih proizvodih.