Dolžnosti distributerjev kozmetičnih izdelkov

Kratek povzetek obveznosti distributerjev kozmetičnih proizvodov.