Vytvorenie návrhu označenia

Vytvorenie návrhu označenia CLP pre chemické látky a zmesi. Preklad návrhu označenia do všetkých jazykov EÚ.