Vytváranie kariet bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky

Naša služba vytvárania kariet bezpečnostných údajov je v prípade kozmetických výrobkov voliteľná. Nie je povinné vytvárať karty bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky, ale v mnohých prípadoch môžu predstavovať vhodný prostriedok komunikácie vzhľadom na bezpečnosť na pracovisku.