Pracovný postup vytvorenia a prekladu karty bezpečnostných údajov

Popis pracovného postupu, ktorý naša spoločnosť používa na preklad kariet bezpečnostných údajov.