Špecifikácie ohľadom UFI kódu a označovania nebezpečných zmesí

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca  Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) je 16-znakový kód, ktorý sa bude uvádzať na štítkoch nebezpečných zmesí. UFI kód umožňuje toxikologickým centrám poskytovať v prípade mimoriadnej udalosti informácie o nebezpečných zmesiach. Pokyny ohľadom UFI kódu budú uvádzané postupne (v závislosti od typu použitia) … Čítať ďalej Špecifikácie ohľadom UFI kódu a označovania nebezpečných zmesí