Informácie týkajúce sa použitia UFI (jedinečného identifikátora receptúry zmesi)

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca  Jedinečný identifikátor receptúry zmesi (UFI) je kód pozostávajúci zo 16 znakov, ktorý je uvedený na etikete zmesí. UFI je prvkom predloženia nebezpečných zmesí, ktoré sa musí vykonávať v harmonizovanej podobe (PCN). V dôsledku predloženia budú zdravotníckym pracovníkom v členských štátoch … Čítať ďalej Informácie týkajúce sa použitia UFI (jedinečného identifikátora receptúry zmesi)