Obserwator zmian rozporządzeń

Na naszej stronie śledzimy zmiany rozporządzeń UE dotyczących bezpieczeństwa chemicznego. Nowe i zmienione rozporządzenie w formacie do pobrania.