Tworzenie projektu etykiety

Tworzenie projektu etykiety CLP dla substancji i mieszanin chemicznych. Tłumaczenie projektu etykiety na wszystkie języki UE.