Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

Krótkie podsumowanie zobowiązań dystrybutorów produktów kosmetycznych.