Új biztonsági adatlap készítése, SDS összeállítása

MSDS-Europe – Új biztonsági adatlap készítése, SDS összeállítása

 

SDS készítése, összeállítása

 

Új SDS összeállítására lehet szükség

  • ha olyan helyről importálnak anyagokat/keverékeket (pl.: Távol-Kelet) ahol nem fordítanak kellő hangsúlyt a kémiai biztonságra és nem mellélnek megfelelő biztonsági adatlapot a termékhez;
  • saját gyártású anyagok/keverékek esetén
  • egyéb okokból nem áll rendelkezésre az adott termékhez biztonsági adatlap.

Cégünk szakemberei az összetétel és néhány releváns adat ismeretében elkészítik a teljes biztonsági adatlapot, amely maradéktalanul teljesíti a vonatkozó jogszabályok által támasztott formai és tartalmi elvárásokat.

 

SDS készítéséhez szükséges adatok, információk

  • Anyag/készítmény (keverék) neve, vagy „fantázianeve”
  • Felhasználásának módja (ipari, magán, foglalkozásszerű)
  • Keverék azonosított felhazsnálása (pl. homlokzatfesték)
  • Százalékos összetétel (összetevők CAS. és EU-számai amenyiben rendelkezésre állnak)
  • Fizikai és kémiai tulajdonságok (szín, szag, halmazállapot, illetve ha alkalmazható: pH-érték, lobbanáspont, viszkozitás, robbanási határok, stb.)
  • Javasolt újrahasznosítási módok
  • Valamint, ha megbízóink birtokában van: kezelési és tárolási információk, toxikológiai adatok és információk

 

Garancia

Cégünk teljes felelősséget vállal az általa elkészített biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelőségére, illetve azok hatósági elfogadására!

 

Ajánlott szolgáltatások