Új biztonsági adatlap készítése, SDS összeállítása

MSDS-Europe – Új biztonsági adatlap készítése, SDS összeállítása

A biztonsági adatlap összeállítása, vagy SDS készítése, fontos feladat, amelyre minden veszélyes vegyi terméket forgalomba hozó (keverék előállító továbbfelhasználó, importőr, gyártó) vállalkozásnak szüksége lehet.

A biztonsági adatlapok elengedhetetlen kisérődokumentumai a forgalomba hozott vegyi termékeknek. Hiányában nem biztosítható a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése, a vegyi termék biztonságos felhasználása, valamint a jogszabályi megfelelés.

 

Miért van szükség biztonsági adatlapra?

Az SDS, vagy a biztonsági adatlap, olyan dokumentum, amely részletes információkat tartalmaz a vegyi anyagokról, keverékekről.

A biztonsági adatlap többek között tartalmazza azokat a potenciális veszélyeket, amelyek a termék felhasználása során érhetik a felhasználót vagy a környezetet.

Az SDS-k elengedhetetlenek az egészségügyi és biztonsági előírások betartásához is, hogy felhasználásuk során elkerülhetők legyenek a vegyi anyag, keverék tulajdonságaiból fakadó ártalmak.

 

Új SDS összeállítására lehet szükség

 • ha olyan helyről importálnak anyagokat/keverékeket (pl.: Távol-Kelet) ahol nem fordítanak kellő hangsúlyt a kémiai biztonságra és nem mellélnek megfelelő biztonsági adatlapot a termékhez;
 • saját gyártású anyagok/keverékek esetén
 • keverék előállítása során
 • egyéb okokból nem áll rendelkezésre az adott termékhez biztonsági adatlap

Cégünk szakemberei az összetétel és néhány releváns adat ismeretében elkészítik a teljes biztonsági adatlapot, amely maradéktalanul teljesíti a vonatkozó jogszabályok által támasztott formai és tartalmi elvárásokat.

 

Miért válasszon minket?

A biztonsági adatlapok készítése nem egyszerű feladat, komoly szakértelemre van szükség a megfelelő biztonsági adatlap összeállítása során.

Cégünk már több mint 20 éve a kémiai biztonság piacvezető szolgáltatója Magyarországon.

A ToxInfo Kft. az SDS-készítés szakértője, nemzetközi referenciákkal.

A kémiai biztonsággal – azon belül a biztonsági adatlapokkal – kapcsolatban teljes körű szolgáltatást nyújtunk, amely magában foglalja az SDS-készítést, a biztonsági adatlap fordítást és az SDS aktualizálását, valamint kiterjed a szükséges bejelentési, engedélyeztetési eljárások lebonyolítására is.

 

Milyen előnyöket kínálunk?

Tapasztalt és magasan képzett szakembereink garantálják az összeállított biztonsági adatlapmegfelelő minőségét, valamint jogszabályi megfelelőségét.

Az SDS-k készítése során figyelembe vesszük az összes releváns jogszabályt és előírást, ezáltal az elkészített biztonsági adatlap maximálisan meg fog felelni a biztonsági adatlapokkal szemben támasztott formai és tartalmi kritériumoknak.

Cégünk teljes anyagi garanciát vállal az általa elkészített biztonsági adatlapokra.

 

Hogyan készül a biztonsági adatlap?

Az SDS-készítés több lépésből áll.

A biztonsági adatlap elkészítéséhez szükséges adatok, információk körének meghatározása

Első lépésben meghatározzuk a szükséges információk körét, amelyek elengedhetetlenek az adott vegyi termék lehetséges veszélyeinek azonosításához, illetve a biztonsági adatlap elkészítéséhez.

Ez magában foglalja a vegyi anyag azonosítását vagy a keverék pontos összetételét, a fizikai és kémiai tulajdonságokat, az expozíciós határértékeket, a biztonsági és az elsősegélynyújtási intézkedéseket, és egyéb releváns információkat.

SDS készítéséhez szükséges adatok, információk:

 • Anyag/készítmény (keverék) neve, vagy „fantázianeve”
 • Felhasználásának módja (ipari, magán, foglalkozásszerű)
 • Keverék azonosított felhazsnálása (pl. homlokzatfesték)
 • Százalékos összetétel (összetevők CAS. és EU-számai amenyiben rendelkezésre állnak)
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok (szín, szag, halmazállapot, illetve ha alkalmazható: pH-érték, lobbanáspont, viszkozitás, robbanási határok, stb.)
 • Javasolt újrahasznosítási módok
 • Valamint, ha megbízóink birtokában van: kezelési és tárolási információk, toxikológiai adatok és információk

Adatok elemzése, értékelése

Az SDS-készítés következő lépése az információk elemzése és értékelése.

A biztonsági adatlap készítése során a vonatkozó jogszabályok szerint veszélyességi osztályba soroljuk a vegyi anyagot vagy keveréket a megfelelő veszélypiktogramok és figyelmeztető mondatok alkalmazásával.

Az SDS-összeállításakor természetesen nagy hangsúlyt fektetünk – többek között – a vegyi termék biztonságos felhasználhatóságára is, például a megfelelő védőfelszerelés meghatározására is.

A biztonsági adatlap jogszabályi megfelelésének biztosítása

A biztonsági adatlapnak azon túl, hogy megfelelő információkat kell szolgáltatnia a vegyi termék felhasználójának releváns jogszabályoknak és előírásoknak is maradéktalanul meg kell felelnie.

Szakértőink jártassak a biztonsági adatlapokra vonatkozó Uniós (REACH, CLP) és egyéb nemzetközi (GHS), valamint nemzeti előírások alkalmazásában.

 

Biztonsági adatlap készítéssel, összeállítással kapcsolatos szolgáltatásunk

Ha Önnek szüksége van biztonsági adatlapra, lépjen kapcsolatba velünk vagy kérjen árajánlatot online.

Cégünk teljes körű szolgáltatást nyújt a biztonsági adatlap készítés, fordítás és frissítés (aktualizálás) terén.

 

Az MSDS-Europe a ToxInfo Kft. nemzetközi üzletága

A biztonsági adatlap összeállítását a ToxInfo Kft. végzi.

Biztonsági adatlap összeállítás, készítés szolgáltatásunk

Egyéb, biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

 

Garancia

Cégünk teljes felelősséget vállal az általa elkészített biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelőségére, illetve azok hatósági elfogadására!

 

Ajánlott szolgáltatások

 

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hasznos szakmai anyagok