Vytvoření návrhu etikety

Vytvoření návrhu etikety CLP pro chemické látky a směsi. Překlad návrhu etikety do všech jazyků EU.