Vytváření bezpečnostních listů pro kosmetické výrobky

Naše služba vytváření bezpečnostních listů je v případě kosmetických výrobků volitelná. Není povinné vytvářet bezpečnostní listy pro kosmetické výrobky, ale v mnoha případech mohou představovat vhodný prostředek komunikace s ohledem na bezpečnost na pracovišti.